Czy Polsce potrzebna jest energetyka jądrowa?, wnp.pl

- Jeżeli polska energetyka ma spełniać unijne wymogi środowiskowe to nie wyobrażam jej sobie bez elektrowni jądrowych – mówi prof. Andrzej Strupczewski z Narodowego Centrum Badań Jądrowych. – Rozwiązaniem przyszłości jest energetyka rozproszona, bazująca na filozofii prosumenckiej – odpowiada dr Andrzej Kassenberg z Instytutu na rzecz Ekorozwoju.

Zdaniem prof. Andrzeja Strupczewskiego, energetyka jądrowa to najlepszy sposób na zapewnienie stabilnych dostaw energii po możliwie najniższej cenie.

- Nie możemy polegać na energii odnawialnej, jako podstawowym źródle energii elektrycznej. Jak wiadomo, słońce zachodzi co noc, a wiatraki mają przerwy wtedy, gdy wiatr nie wieje - wyjaśnia prof. Strupczewski.

W jego opinii, w sytuacji gdy nie dysponujemy efektywnymi metodami magazynowania energii, stabilizatorem systemu mogą być elektrownie jądrowe, które są w stanie pracować ok. 8 tys. godz. w roku w tzw. podstawie obciążenia.

Odmiennego zdania jest dr Andrzej Kassenberg. Jak podkreśla, elektrownie jądrowe, które mają być uruchomione w Polsce w 2025 r., nie zapewnią dostaw energii już w 2016 r., kiedy to wyłączone zostaną najstarsze bloki węglowe.

- Stoimy przed szansą stworzenia nowej filozofii energetyki i zbudowania systemu energetycznego na wzór funkcjonowania Internetu - przekonuje Andrzej Kassenberg.

W systemie takim każdy jego użytkownik jest nie tylko konsumentem, ale także producentem energii (prosumentem) z niewielkich, zlokalizowanych blisko miejsca zamieszkania źródeł odnawialnych.

Profesor Waldemar Kamrat z Politechniki Gdańskiej zwraca uwagę, iż w krajach UE, w których OZE odgrywają dużą rolę, cena energii elektrycznej jest 2-3-krotnie wyższa niż w takich krajach jak Francja, z dużym udziałem energii jądrowej. W jego opinii za energetyką jądrową przemawia także jej wpływ na rozwój cywilizacyjny i gospodarczy kraju.

Dariusz Szwed reprezentujący Zielonych 2004 przekonuje, że koszty inwestycyjne w energetyce jądrowej oraz obciążenia związane z likwidowaniem tego typu elektrowni i składowaniem odpadów jądrowych wskazują, że to rozwiązanie nie obroni się rynkowo.

- Nie ma szans na to, żeby energetyka jądrowa w Polsce powstała - zapowiada Dariusz Szwed.

Zdaniem dr Mirosława Dudy z Agencji Rynku Energii (ARE), przyszła struktura produkcji energii elektrycznej w Polsce będzie wynikać z uwarunkowań rynkowych i tego, w jaki sposób będąinwestować koncerny energetyczne.

- Jeżeli UE nie zrezygnuje z wymagań klimatycznych, to bez energetyki jądrowej nie jesteśmy wstanie zmniejszyć emisji nawet jeżeli będziemy dość intensywnie rozwijać energetykęodnawialną, a to nas po prostu będzie kosztować - mówi Mirosław Duda.

Z symulacji ARE wynika, że przy cenie uprawnień do emisji CO2 na poziomie 30 euro do 2030 r., elektrownie jądrowe wygrywają cenowo z innymi technologiami produkcji.

Pogląd ten podzielał również dr Maciej Bukowski z Instytutu Badań Strukturalnych.

- Cel jakim jest zmniejszanie emisji CO2 jest dużo ważniejszy niż utrzymanie energetyki jądrowej poza Polską. Jest to dobra opcja na tu i teraz, gdyż daje realne możliwości redukcji emisji -dodaje Maciej Bukowski.

Zwróca jednak uwagę, że w dłuższej perspektywie, przy rozwoju technologii magazynowania, OZE mogą zyskać przewagę nad energetyką jądrową.
Zdaniem Macieja Muskata z Greenpeace Polska można dyskutować z prognozowanym przez rząd tempem wzrostu gospodarczego Polski i związanym z tym popytem na energię. W jego opinii Polska nie potrzebuje energii jądrowej tylko rozwiązań poprawiających efektywność energetyczną, dzięki którym po 2030 r. zapotrzebowanie na energię powinno się zmniejszać.

Grzegorz Wiśniewski z Instytutu Energetyki Odnawialnej ocenia, że przyczynić się może do tego także rozwój otwartego rynku energii i wprowadzenie nowych regulacji prawnych dotyczących odnawialnych źródeł energii.

- Przyszły mix energetyczny Polski ma wiele punktów spornych. Jeżeli jako specjaliści będziemy rozmawiali ze sobą i słuchali argumentów drugiej strony, to jestem pewien, że Polacy wyrobiąsobie własny pogląd na te ważne dla kraju tematy - prognozuje prof. Andrzej Kraszewski, niezależny ekspert i były minister środowiska w latach 2010 - 2011.

Debata "Optymalny mix energetyczny dla Polski: Czy potrzebna jest w nim energetyka jądrowa?", odbyła się w ramach ogólnopolskiej kampanii informacyjno-edukacyjnej "Poznaj Atom. Porozmawiajmy o Polsce z energią", prowadzonej przez Ministerstwo Gospodarki. Jej celem jest przekazanie Polakom rzetelnych informacji na temat energetyki jądrowej oraz zaangażowanie w dyskusję na jej temat. Debatę zorganizowało Ministerstwo Gospodarki.

Debata ta była pierwszym tego typu przedsięwzięciem, którego założeniem jest przedstawienie różnych poglądów dotyczących optymalnego mixu energetycznego, a tym samym rzetelne przekazanie informacji dotyczących energetyki jądrowej.

Podczas kolejnych debat eksperci będą analizowali takie aspekty rozwoju energetyki jądrowej, jak bezpieczeństwo, wpływ na zdrowie i środowisko.

Autor: Dariusz Ciepiela

Źródło: wnp.pl


 

Kalendarz wydarzeń

Mon Tue Wed Thu Fri Sat San
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
O portalu | Korzystanie z serwisu | Kontakt w sprawie partnerstwa | Zastrzeżenia prawne

Wszystkie materiały są objęte prawem autorskim. Przedruk, powielanie, dystrybucja lub w innej, jakiejkolwiek formie, przetwarzanie, bez zgody Wydawcy jest zabroniony. Działania wbrew powyższym zapisom skutkują odpowiedzialnością karną wynikającą z prawa autorskiego i praw pokrewnych.
Copyright © 2010-2016 by elektrownia-jadrowa.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.