Debata byłych Premierów RP otworzyła Polski Kongres Gospodarczy

Przyszłością Polski jest gospodarka oparta na wiedzy. Jednak żeby ją zbudować, konieczne jest położenie większego nacisku na rozwój kapitału ludzkiego oraz zwiększenie nakładów finansowych na badania i rozwój. Kreatywność i innowacyjność jest kluczem do zwiększenia konkurencyjności polskiej gospodarki – to główne wnioski płynące z debaty byłych Premierów RP, która odbyła się 6 marca 2012 roku na Politechnice Warszawskiej.

„Przyszłość polskiej gospodarki – szanse i zagrożenia w kontekście 20 lat doświadczeń gospodarki wolnorynkowej” – pod takim tytułem odbyła się pierwsza dyskusja panelowa w ramach Polskiego Kongresu Gospodarczego, gromadzącego liderów strategicznych dla polskiej gospodarki sektorów (energetycznego, finansowego, telekomunikacyjnego i środowiska emitentów giełdowych), przedstawicieli władz państwowych, administracji publicznej, regulatorów, polityków oraz
reprezentantów świata nauki.

Byli Premierzy rozmawiali m.in. o tym przed jakimi szansami i zagrożeniami stoi polska gospodarka, jak wykorzystać jej mocne strony na rzecz dalszego rozwoju i jak wyeliminować jej słabości, aby przygotować ją do sprostania współczesnym wyzwaniom.

Drobna korekta czy zasadnicza zmiana kursu?

Zdaniem uczestników dyskusji, polska gospodarka, pomimo dobrych wskaźników makroekonomicznych, utknęła w punkcie, w którym bez odważnych decyzji – zarówno w obszarze politycznym, jak i biznesowym i naukowym – nie będzie możliwe sprostanie wyzwaniom teraźniejszości i zmniejszenie dystansu cywilizacyjnego pomiędzy Polską a krajami Unii Europejskiej.

Do najważniejszych wyzwań byli Premierzy zaliczyli konieczność intensywnego rozwoju kapitału ludzkiego. – Polska przechodzi do gospodarki opartej na wiedzy, ale żeby ją zbudować potrzebny jest kapitał ludzki. To wielkie wyzwanie – powiedział Tadeusz Mazowiecki, Prezes Rady Ministrów w latach 1989-1990.

Szansy dla rodzimej gospodarki uczestnicy panelu upatrują przede wszystkim w zwiększeniu nakładów na badania i rozwój – Polska musi pilnie nadrabiać zaległości w innowacyjności 
i opracowywaniu nowych technologii, bowiem bez tego w dłuższej perspektywie rozwój gospodarczy jest niemożliwy – powiedział Józef Oleksy, Prezes Rady Ministrów w latach 1995-1996. Podobnego zdania jest Włodzimierz Cimoszewicz, Prezes Rady Ministrów w latach 1996-1997, którego zdaniem polska gospodarka ma możliwość wzrostu, jednak jego warunkiem koniecznym jest kooperacja elit politycznych, świata nauki oraz samych przedsiębiorstw – Polska posiada potencjał naukowy i rozwojowy, jednak w celu jego wykorzystania konieczne jest podjęcie wysiłku zespołowego – powiedział.

Zwolennikiem bardziej zdecydowanych rozwiązań i modernizacji nauki w Polsce jest Kazimierz Marcinkiewicz, Prezes Rady Ministrów w latach 2004-2005. – Tylko radykalne zmiany są w stanie zapewnić Polsce pozycję wśród liderów Europy. Trzeba przybliżyć skostniałe instytuty naukowe do biznesu, bowiem to głównie przedsiębiorcy budują polską gospodarkę – powiedział.

Leszek Miller, Prezes Rady Ministrów w latach 2001-2004 zwrócił uwagę na istotną rolę polityków i regulatorów. – Siłą napędową gospodarki rzeczywiście są przedsiębiorcy, ale działają oni w określonych realiach prawnych – powiedział. – Jednym z ważniejszych zadań, jakie stoją przed politykami jest stałe powiększanie przestrzeni wolności gospodarczej – dodał.

Na potrzebę dostosowania regulacji w Polsce do obecnych realiów gospodarczych wskazali także przedstawiciele polskich przedsiębiorców biorący udział w panelu. – Jeśli nie potraficie nam pomóc, przynajmniej nie przeszkadzajcie – powiedział dr Andrzej Malinowski, Prezydent, Pracodawcy RP. Z kolei Iwona Sroka, Wiceprezydent, Pracodawcy RP i Prezes Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych dodała, iż politycy powinny w nieco inny sposób promować polską gospodarkę. – Istnieje potrzeba podkreślania nie tylko niskich kosztów pracy i pięknych polskich krajobrazów, lecz przede wszystkim tych bardziej subtelnych przewag konkurencyjnych – powiedziała.   

O przyszłym kształcie polskiej gospodarki

W ramach Polskiego Kongresu Gospodarczego, w dniach 7-8 marca, odbędą konferencje towarzyszące, których celem będzie wypracowanie konkretnych, możliwych do wdrożenia rozwiązań 
w kluczowych dla polskiej gospodarki sektorach: energetycznym, finansowym, telekomunikacyjnym oraz w środowisku emitentów giełdowych. Będą to:XV Międzynarodowa Konferencja Energetyczna EuroPower, III Banking Forum, XII Sympozjum Świata Telekomunikacji i Mediów oraz VI Kongres Spółek Giełdowych.


 

Kalendarz wydarzeń

Mon Tue Wed Thu Fri Sat San
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
O portalu | Korzystanie z serwisu | Kontakt w sprawie partnerstwa | Zastrzeżenia prawne

Wszystkie materiały są objęte prawem autorskim. Przedruk, powielanie, dystrybucja lub w innej, jakiejkolwiek formie, przetwarzanie, bez zgody Wydawcy jest zabroniony. Działania wbrew powyższym zapisom skutkują odpowiedzialnością karną wynikającą z prawa autorskiego i praw pokrewnych.
Copyright © 2010-2016 by elektrownia-jadrowa.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.