„Dla kogo elektrownia jądrowa?”

„Dla kogo elektrownia jądrowa?” – raport Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i  Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego, dotyczący poparcia dla projektu budowy pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej.

W związku z  realizacją Programu Polskiej Energetyki Jądrowej (PPEJ) przez rząd polski, która zakłada budowę dwóch siłowni jądrowych wywołana została społeczna debata, która po marcowych wydarzeniach w japońskiej elektrowni Fukushima przybrała nieco intensywniejszy charakter. Nadal nie wiadomo, gdzie dokładnie zostanie wybudowana siłownia. Lista potencjalnych lokalizacji ma zostać opublikowana do końca 2011 roku, dzisiaj bierze się pod uwagę cztery województwa: pomorskie, zachodniopomorskie, mazowieckie oraz wielkopolskie, w których Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna (PSEE) i Gdański Park Naukowo-Technologiczny (GPN-T) przeprowadziły badania opinii
publicznej dla poparcia realizacji projektu jądrowego.

PSSE we współpracy z GPN-T przeprowadziły szczegółowe badania opinii publicznej na temat realizacji projektu budowy siłowni jądrowej zatytułowane „Dla kogo elektrownia jądrowa?”. Ich celem było nie tylko zmierzenie poziomu poparcia i sprzeciwu, ale również określenie oczekiwań lokalnych społeczności, związanych z budową siłowni. Ankietowani zostali podzieleni na trzy grupy: pierwszej zadawano pytania dotyczące postrzegania energetyki jądrowej, jej wad i zalet, nadziei i obaw. Zadaniem drugiej grupy było określenie spodziewanych konsekwencji dla regionu oraz życia mieszkańców, trzecia grupa z kolei wypowiadała się o procesie podejmowania decyzji, realizacji inwestycji oraz komunikacji społecznej. Badania PSSE stanowią porównanie poparcia dla budowy elektrowni jądrowej w Polsce w  roku 2010 oraz 2011 we wspomnianych powyżej województwach.

 

Glowne wnioski z badan PSSE1

Raport - dla kogo elektrownia jadrowa PSSE


 

Kalendarz wydarzeń

Mon Tue Wed Thu Fri Sat San
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
O portalu | Korzystanie z serwisu | Kontakt w sprawie partnerstwa | Zastrzeżenia prawne

Wszystkie materiały są objęte prawem autorskim. Przedruk, powielanie, dystrybucja lub w innej, jakiejkolwiek formie, przetwarzanie, bez zgody Wydawcy jest zabroniony. Działania wbrew powyższym zapisom skutkują odpowiedzialnością karną wynikającą z prawa autorskiego i praw pokrewnych.
Copyright © 2010-2016 by elektrownia-jadrowa.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.