Docelowo polski biznes może pożywić się na atomie, wnp.pl.

Docelowo polskie biznes może osiągnąć 60 proc. udział w projekcie budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej - potwierdził Zbigniew Kubacki, dyrektor w Departamencie Energetyki Jądrowej resortu gospodarki podczas debaty "Inwestycje w energetykę jądrową - potencjalne efekty dla innych sektorów gospodarki" podczas XI Kongresu Nowego Przemysłu.  Intencją ministerstwa gospodarki jest jak największe zaangażowanie polskich firm w projekt budowy elektrowni atomowej - stwierdził dyrektor Kubacki, przyznał jednak, że na wczesnym etapie realizacji projektu udział będzie raczej skromny. - W momencie rozpoczęcia realizacji inwestycji udział polskich firm będzie najprawdopodobniej na poziomie 10 proc., w 2024 roku osiągnie 30 proc. by pod koniec budowy w 2030 roku sięgnąć 60 proc. To zadanie ambitne, ale możliwe do zrealizowania - podkreślił dyrektor Kubacki, przypominając, że w brytyjskim programie jądrowym udział lokalnych firm jest szacowany na 57 proc.
Dyrektor Zbigniew Kubacki poinformował o zaawansowaniu programu jądrowego. - Obecnie wciąż jesteśmy jeszcze na pierwszym etapie, który obejmuje planowanie, dostosowanie prawa i uzyskiwanie niezbędnych decyzji administracyjnych - powiedział przedstawiciel resortu gospodarki, dodając, że udało się już w ramach tego pierwszego etapu doprowadzić do uchwalenia swoistego fundamentu prawnego tej wielkiej inwestycji. - Uchwalona została konstytucja tego programu - ustawa Prawo atomowe i o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących - stwierdził dyrektor Kubacki. Według planów budowa rozpocznie się w 2019 roku.

To, jaki będzie rzeczywisty udział polskiego biznesu w projekcie atomowym okaże się, gdy program będzie już nieco bardziej zaawanasowany. - Oczekujemy, że inwestor przygotuje dokładną konkretną listę towarów i usług potrzebnych do realizacji tego projektu, a których dostarczenie będzie mogło zostać zlecone polskim przedsiębiorcom - stwierdził dyrektor Kubacki. Zanim inwestor sprecyzuje swoje oczekiwania, ministerstwo gospodarki rozpoczął próbę oceny potencjału polskiego biznesu w tym projekcie. - Zaczęliśmy działania indentyfikacyjno-inwentaryzacyjne - powiedział przedstawiciel ministerstwa gospodarki. Efekt? - Z zebranych dotychczas przez nas informacji wynika, że 58 polskich podmiotów uczestniczyło w łańcuchu dostaw przy budowie energetyki jądrowej w Europie - poinformował Zbigniew Kubacki, dodając, że kolejne 25 firm przygotowuje się do udziału w tym projekcie - czy to poprzez szkolenie, czy też zakup specjalistycznego sprzętu. Do tego dochodzi kolejnych 21 firm, które są filiami działających w Polsce koncernów zagranicznych, które zapewne w przypadku realizacji tego projektu zostaną do niego zgłoszone.

Zdaniem Wiesława Różackiego z Mitsubishi Hitachi Power Systems poziom 60 proc. udziału polskiego biznesu w projekcie będzie trudny do osiągnięcia. - Myślę, że przy tej skali projektu 40 proc. udział będzie bardzo dobrym wynikiem - stwierdził Różacki. Jego zdaniem konieczne jest przede bardziej intensywne niż dotychczas szkolenie fachowców w tej branży,, zaś jedyną drogą dla polskich firm by zaistnieć w przyszłości w polskim projekcie jądrowym, jest dziś współpraca z zagranicznymi, doświadczonymi w tej branży firmami. - To najlepsza droga zyskania odpowiednich kompetencji - stwierdził Wiesław Różacki. Jego zdaniem polskie firmy mogą natomiast w naturalny sposób uczestniczyć w projekcie już po jego zakończeniu - serwisując obiekt.
źródło: WNP.PL
Autor: Adam Sofuł


 

Kalendarz wydarzeń

Mon Tue Wed Thu Fri Sat San
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
O portalu | Korzystanie z serwisu | Kontakt w sprawie partnerstwa | Zastrzeżenia prawne

Wszystkie materiały są objęte prawem autorskim. Przedruk, powielanie, dystrybucja lub w innej, jakiejkolwiek formie, przetwarzanie, bez zgody Wydawcy jest zabroniony. Działania wbrew powyższym zapisom skutkują odpowiedzialnością karną wynikającą z prawa autorskiego i praw pokrewnych.
Copyright © 2010-2016 by elektrownia-jadrowa.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.