Dostawcy technologii jądrowej przedstawili w sejmie swoje możliwości, Magdalena Szlaz, elektrownia-jadrowa.pl

1 marca, we wtorek, trzej potencjalni dostawcy technologii jądrowej dla pierwszej w Polsce siłowni atomowej zaprezentowali swoje oferty członkom Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki. W skład grupy trzech głównych graczy, którzy niewątpliwie wezmą udział w przetargu wchodzi Areva, Westinghouse oraz GE Hitachi. 

 

Oprócz prezentacji swoich możliwości przedstawiciele firm ubiegających się o kontrakt w roli dostawcy technologii odpowiadali na szereg pytań dotyczących m.in. składowania odpadów promieniotwórczych i możliwości w tym zakresie. Jednogłośnie zapewnili, że termin realizacji inwestycji wyznaczony na 2020 rok jest realny, o ile budowa rozpocznie się zgodnie z harmonogramem czyli w 2016 roku.

 

Dyrektor projektów zagranicznych Armand Laferrere, reprezentujący francuski koncern AREVA podkreślił znaczenie już podjętej z polskimi firmami współpracy w zakresie dostarczania podzespołów, systemów ogrzewania czy klimatyzacji, które w chwili obecnej wykorzystywane są w budowanym w Olkiluoto reaktorze EPR. Omówił korzystne rozwiązania finansowe proponowane przez koncern, takie jak gwarancje finansowe francuskiego rządu na inwestycje prowadzone przez Arevę, które w znaczny sposób mogłyby obniżyć koszty kredytowania. Dodatkowo Laferrere podkreślił wagę a także wyraził nadzieję na dalszą współpracę z polskimi uczelniami w zakresie kształcenia przyszłej kadry dla sektora energetyki jądrowej.

 

Wiceprezes firmy GE Hitachi Danny Roderick podkreślił wagę zawartych umów m.in. ze Stocznią Gdańską, Rafako, polskimi uczelniami oraz Instytutem Energii Atomowej POLATOM.  W ramach wyżej wymienionej współpracy gdańska stocznia i Rafako mogłyby dostarczać elementy do budowy elektrowni jądrowej. GE-Hitachi przedstawił oferty reaktora wodno-wrzącego, najnowszą konstrukcję ESBWR oraz nieco starszego, choć sprawdzonego modelu ABWR.

 

Robert Pearce, dyrektor ds. operacji zagranicznych koncernu Westinghouse również położył nacisk na chęć oraz możliwości podjęcia współpracy z polskimi przedsiębiorstwami, które w przyszłości mogłyby dostarczać komponenty do elektrowni jądrowych w krajach Europy Środkowo-Wschodnie. Dodatkowo podkreślił, ze w polskiej elektrowni jądrowej ok. 50 procent elementów może być produkcji polskiej.

Koncern zaprezentował modułowy reaktor ciśnieniowy AP-1000 o uproszczonej konstrukcji i mniejszej mocy, dzięki czemu w polskiej elektrowni jądrowej mogłyby pracować trzy bloki zamiast dwóch, proponowanych przez konkurencję.

 

W kwestii odpadów radioaktywnych Areva zaproponowała ekologiczne rozwiązanie czyli możliwość ich przeróbki. GE-Hitachi obecnie pracuje nad nowa technologią w tym zakresie, natomiast Westinghouse podkreślił, że składowanie odpadów niekiedy może okazać się korzystniejsze pod względem ekonomicznym.

Wiceminister gospodarki Hanna Trojanowska, biorąca udział w spotkaniu,  reasumując spotkanie  stwierdziła, że  przedstawione technologie znacznie się od siebie różnią, a szersza dyskusja dotycząca wyboru najkorzystniejszej z nich będzie mogła się rozpocząć, kiedy administracja rządowa przedstawi odpowiednie regulacje prawne.


 

Kalendarz wydarzeń

Mon Tue Wed Thu Fri Sat San
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
O portalu | Korzystanie z serwisu | Kontakt w sprawie partnerstwa | Zastrzeżenia prawne

Wszystkie materiały są objęte prawem autorskim. Przedruk, powielanie, dystrybucja lub w innej, jakiejkolwiek formie, przetwarzanie, bez zgody Wydawcy jest zabroniony. Działania wbrew powyższym zapisom skutkują odpowiedzialnością karną wynikającą z prawa autorskiego i praw pokrewnych.
Copyright © 2010-2016 by elektrownia-jadrowa.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.