Ekologiczny kompromis PGE EJ1 w sprawie granic polskiej elektrowni jądrowej

PGE EJ 1 zastanawia się nad przesunięciem „Choczewa” - granic lokalizacji pierwszej polskiej siłowni nuklearnej. Obszar brany dotychczas pod uwagę może zostać przesunięty o kilka kilometrów na zachód, co byłoby kompromisem dla obowiązującego na tych terenach programu Natura 2000.
 
Zarząd spółki rozważy zmianę granic lokalizacji pod koniec tego roku, dopiero po wykonaniu oceny oddziaływania inwestycji na obszar objęty programem Natura 2000 – podaje prezes zarządu PGE EJ 1 Jacek Cichosz.

Dalej jednak nie wiadomo gdzie ostatecznie powstanie pierwsza polska elektrownia nuklearna. Inwestor, oprócz „Choczewa” bada także „Żarnowiec” czyli drugą, także pomorską lokalizację, znajdującą się na terenie gmin Gniewino i Krokowa. Wstępna decyzja co do miejsca powstania elektrowni zostanie wskazana najprawdopodobniej w 2017 roku.
 
Przedstawiciele spółki odbyli już spotkania z mieszkańcami sołectw Lubiatowo-Kopalino, Słajszewo i Jackowo, które mogłyby znaleźć się w sąsiedztwie inwestycji, jeśli dojdzie do przesunięcia granic pierwszej lokalizacji. Badania lokalizacyjne i środowiskowe w pełnym zakresie mają ruszyć na Pomorzu na początku 2016 r.
 

 

Kalendarz wydarzeń

Mon Tue Wed Thu Fri Sat San
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
O portalu | Korzystanie z serwisu | Kontakt w sprawie partnerstwa | Zastrzeżenia prawne

Wszystkie materiały są objęte prawem autorskim. Przedruk, powielanie, dystrybucja lub w innej, jakiejkolwiek formie, przetwarzanie, bez zgody Wydawcy jest zabroniony. Działania wbrew powyższym zapisom skutkują odpowiedzialnością karną wynikającą z prawa autorskiego i praw pokrewnych.
Copyright © 2010-2016 by elektrownia-jadrowa.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.