Fińskie doświadczenia jądrowe w MG, www.mg.gov.pl

Rozwój energetyki jądrowej w Finlandii oraz metody postępowania z wypalonym paliwem były głównym tematem polsko-fińskiego seminarium, które 12 września 2012 r. odbyło się w Ministerstwie Gospodarki. Organizatorami spotkania były Departament Energii Jądrowej MG oraz Departament Energii Ministerstwa Pracy i Gospodarki Finlandii.

Doświadczenia fińskie w rozwijaniu sektora jądrowego przedstawił Herkko Plit, zastępca dyrektora generalnego Departamentu Energii Ministerstwa Pracy i Gospodarki Finlandii. Podobnie jak w przypadku Polski, głównym celem fińskiej polityki energetycznej jest zapewnienie konkurencyjnych dostaw energii przy jednoczesnym spełnieniu międzynarodowych zobowiązań dotyczących ochrony środowiska. 

Rocznie w Finlandii zużywa się 87,5 TWh energii.  W 2010 r. aż 25 proc. produkowanej w tym kraju energii elektrycznej pochodziło ze źródeł jądrowych. Finlandia należy do zliberalizowanego wspólnego Północnego rynku energii elektrycznej, w którym decyzje producentów dotyczące inwestycji w budowę elektrowni są oparte przede wszystkim na kryteriach ekonomicznych.

Program energetyki jądrowej Finlandii jest rozpisany na ponad 100 lat, aż do zabezpieczenia zużytego paliwa z reaktorów, także tych jeszcze nie uruchomionych. Zużyte w nich paliwo będzie stopniowo od 2020 r. trafiać do budowanego obecnie ostatecznego składowiska radioaktywnych odpadów Onkalo, położonego obok elektrowni Olkiluoto. Zgodnie z postanowieniami fińskiego prawa atomowego z 1994 r. wszelkie odpady nuklearne produkowane w Finlandii muszą być przechowywane w kraju.
Źródło: mg.gov.pl


 

Kalendarz wydarzeń

Mon Tue Wed Thu Fri Sat San
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
O portalu | Korzystanie z serwisu | Kontakt w sprawie partnerstwa | Zastrzeżenia prawne

Wszystkie materiały są objęte prawem autorskim. Przedruk, powielanie, dystrybucja lub w innej, jakiejkolwiek formie, przetwarzanie, bez zgody Wydawcy jest zabroniony. Działania wbrew powyższym zapisom skutkują odpowiedzialnością karną wynikającą z prawa autorskiego i praw pokrewnych.
Copyright © 2010-2016 by elektrownia-jadrowa.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.