IX Forum Energetyczne

 

W najbliższy czwartek 22 stycznia w Karpaczu rozpocznie się IX Forum Energetyczne – największa konferencja w Europie Środkowej skupiająca liderów świata polityki i biznesu oraz ekspertów zajmujących się szeroko pojętą tematyką energetyczną. Ponad 30 debat i prezentacji otworzy blok tematyczny zatytułowany: Wspólna polityka energetyczna Unii Europejskiej: marzenie czy realna szansa?. 

 

 

Kryzys na Ukrainie ukazał konieczność budowania wspólnej europejskiej polityki w kwestii bezpieczeństwa energetycznego. W 2014r. w Budapeszcie a potem w Narvi w Estonii odbyło się spotkanie ministrów spraw zagranicznych na którym dyskutowano koncepcję stworzenia korytarza gazowego ABC (Aegean - Baltic Corridor) który ma stanowić połączenie krajowych systemów transportu gazu ziemnego należących do siedmiu państw UE (Grecji, Rumunii, Bułgarii, Polski, Czech, Słowacji i Węgier). Celem tego gazociągu ma być stworzenie trwałej infrastruktury energetycznej we wschodniej części UE.  Niedawne otwarcie terminala LNG na Litwie wydaje się być tylko potwierdzeniem na raison d’être tego projektu.  W panelu „Geopolityczne znaczenie korytarza energetycznego ABC (Aegean - Baltic Corridor)’ nad przyszłością tego projektu dyskutować będą m.in.: Anita Orbán - Specjalny Wysłannik ds Bezpieczeństwa Energetycznego, Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Handlu Węgier,  Lachezar Matev - Ambasador ds. Bezpieczeństwa Energetycznego, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Bułgaria,  Nolan Theisen - Analityk ds. Gazu, Regionalne Centrum Badań nad Polityką Energetyczną, Węgry i Ilian Wasilew z  Innovative Energy Solutions Ltd. , Bułgaria. Dobrze przygotowany miks energetyczny jest podstawą strategii energetycznej kraju. Z jednej strony zapewnia bezpieczeństwo i dywersyfikację dostaw energii, z drugiej gwarantuje sprzyjające środowisko dla rozwoju krajowego przemysłu. Polska polityka energetyczna podziela główne kierunki  polityki UE w tej kwestii. O tym jaka powinna być wypadkowa efektywności kosztowej, bezpieczeństwa i celów klimatycznych w produkcji energii dla Polski   będą dyskutowali uczestnicy panelu „W poszukiwaniu optymalnego miksu energetycznego” w którym udział zapowiedzieli m.in.: Jarosław Niewierowicz - Prezes Zarządu , Integrante, Litwa;   Jean-Pierre Favennec - Prezes, WD Cooperation , Francja, Jacek Kaczorowski,  Prezes Zarządu, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA , Volker Stehmann - Starszy Doradca ds. Polityki Energetycznej, RWE AG, Niemcy i Jarosław Wajer - Partner, EY.

 

 

Reforma strukturalna systemu EU ETS, która jest obecnie przedmiotem negocjacji, ma wyrównać dysproporcję między podażą a popytem na uprawnienia do emisji gazów cieplarnianych, równocześnie stanowiąc impuls do wzrostu cen uprawnień na europejskim rynku carbon. Komisja Europejska oraz kraje Europy Zachodniej oczekują wyższych cen EUA, europejscy producenci w trosce o swoją konkurencyjność – niższych, a inwestorzy – przewidywalności i stabilizacji. O tym czy istnieje poziom cen uprawnień, który zadowoli wszystkich uczestników rynku oraz w jaki sposób możemy osiągnąć cele pakietu klimatyczno-energetycznego a zarazem utrzymać konkurencyjność unijnej gospodarki będą dyskutowali uczestnicy panelu „Uprawnienia do emisji CO2: po jakiej cenie?”. Udział w panelu zapowiedzieli m.in.   Daniel Milstein - Regionalny Dyrektor na Europę, Amerykański Departament Stanu ds. Energetyki, USA; Philipp Ruf - Główny Analityk Ds. Rynku Handlu Emisjami z UE, Tschach Solutions GmbH, Niemcy; Robert Sikorski - Dyrektor Departamentu Handlu , Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin; Margus Vals - Członek Zarządu, Eesti Energia AS, Estonia i
Maciej Wiśniewski,  Prezes Zarządu, Dom Maklerski Consus S.A.


Forum Energetyczne odbędzie się w dniach od 22 do 24 stycznia w Hotelu Gołębiewski w Karpaczu. Będzie w nim uczestniczyć ponad 400 gości oraz kilkudziesięciu dziennikarzy największych światowych mediów.

Więcej informacji: www.forum-ekonomiczne.pl


 

Kalendarz wydarzeń

Mon Tue Wed Thu Fri Sat San
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
O portalu | Korzystanie z serwisu | Kontakt w sprawie partnerstwa | Zastrzeżenia prawne

Wszystkie materiały są objęte prawem autorskim. Przedruk, powielanie, dystrybucja lub w innej, jakiejkolwiek formie, przetwarzanie, bez zgody Wydawcy jest zabroniony. Działania wbrew powyższym zapisom skutkują odpowiedzialnością karną wynikającą z prawa autorskiego i praw pokrewnych.
Copyright © 2010-2016 by elektrownia-jadrowa.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.