Jądrowe konsultacje transgraniczne na finiszu, WNP.PL.

Formalne zakończenie konsultacji transgranicznych projektu Programu Polskiej Energetyki Jądrowej (PPEJ) jest już coraz bliższe. Resort gospodarki przewiduje, iż w II kwartale 2013 r. będzie możliwe przedłożenie go rządowi.

Konsultacje oddziaływania projektu PPEJ na środowisko zajęły wiele miesięcy. Wprawdzie jeszcze w 2011 roku zakończyły się w Polsce, ale konsultacje transgraniczne rozpoczęte w lipcu 2011 roku dopiero teraz zbliżają się do końca.

 

- Większość krajów uczestniczących w procesie konsultacji transgranicznych przekazało już Polsce swoje oficjalne, ostateczne stanowiska. Trwa uzgadnianie protokołu z Niemcami i Austrią, co formalnie zakończy proces konsultacji – poinformowało nas Ministerstwo Gospodarki. 

Zakończenie konsultacji dotyczących oddziaływania PPEJ jest istotne dla prac rządowych nad programem. Rada Ministrów dotychczas nie zaakceptowała PPEJ, ponieważ zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, wymaga on uzupełnienia o wnioski ze strategicznej oceny oddziaływania PPEJ na środowisko. Dopiero po uzupełnieniu o ten dokument, zaktualizowany projekt PPEJ będzie przedstawiony Radzie Ministrów do akceptacji. 

- Zakończenie procesu konsultacji transgranicznych umożliwi przedłożenie w II kwartale 2013 roku Radzie Ministrów do akceptacji projektu Programu PPEJ, uzupełnionego o wnioski ze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - poinformowało Ministerstwo Gospodarki. 

Autor: Ireneusz Chojnacki
Źródło: WNP.PL


 

Kalendarz wydarzeń

Mon Tue Wed Thu Fri Sat San
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
O portalu | Korzystanie z serwisu | Kontakt w sprawie partnerstwa | Zastrzeżenia prawne

Wszystkie materiały są objęte prawem autorskim. Przedruk, powielanie, dystrybucja lub w innej, jakiejkolwiek formie, przetwarzanie, bez zgody Wydawcy jest zabroniony. Działania wbrew powyższym zapisom skutkują odpowiedzialnością karną wynikającą z prawa autorskiego i praw pokrewnych.
Copyright © 2010-2016 by elektrownia-jadrowa.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.