Jak rząd może pomóc w budowie elektrowni jądrowej?

Rolą rządu jest pomoc w stworzeniu odpowiednich warunków dla projektu budowy nowej elektrowni jądrowej. Zadaniem rządu jest także wspieranie nauki i badań jądrowych w szkołach i na uczelniach wyższych oraz stworzenie instytucji naukowych - mówi Ash Townes, dyrektor jednostki biznesowej w AMEC.

- Z naszego doświadczenia wynika, że rolą rządu jest pomoc w stworzeniu odpowiednich warunków dla projektu budowy nowej elektrowni jądrowej, a przede wszystkim wskazanie kierunku dla długofalowej polityki energetycznej, godzącej takie kwestie, jak zmiany klimatyczne i bezpieczeństwo dostaw energii - mówi Ash Townes, dyrektor jednostki biznesowej w AMEC, firmie świadczącej usługi konsultingowe, inżynieryjne oraz zarządzania projektami.

Ash Townes wskazuje, że kluczowe jest zdefiniowanie przez rząd etapów, w których projekt jądrowy podlega regulatorom, przy założeniu, że nadzór działa sprawnie i jest dobrze prowadzony. Ważne jest zapewnienie urzędom regulacyjnym odpowiedniej liczby inspektorów. Z kolei regulatorzy powinni mieć procedury zapewniające umiejętne zarządzanie priorytetami oraz spójne podejście do projektów.

- Przykładowo w Wielkiej Brytanii inicjatywy na rzecz wzmocnienia niezależności regulatorów są kluczowymi zadaniami rządu. Umiejętność zapewnienia międzynarodowym projektom oceny przed otrzymaniem licencji (tzw. Generic Design Assessment) pozwala zniwelować pewne kluczowe elementy ryzyka dla takich projektów. Utworzenie przez rząd brytyjski specjalnego wzorca dla procesu planowania obsługi dużych projektów infrastrukturalnych było kamieniem milowym w Wielkiej Brytanii - wyjaśnia Ash Townes.

Jak dodaje, innym kluczowym zadaniem rządu jest wspieranie nauki i badań jądrowych w szkołach i na uczelniach wyższych oraz stworzenie takich instytucji naukowych skupiających wybitnych specjalistów z zakresu energetyki atomowej, jak National Skills Academy for Nuclear w Wielkiej Brytanii, które w przyszłości zapewnią utalentowanych pracowników przemysłowi jądrowemu.

AMEC świadczy usługi konsultingowe, inżynieryjne oraz zarządzania projektami na światowych rynkach ropy i gazu, czystej energii, na rynku wydobywczym i przetwórstwa metali, środowiskowym i infrastrukturalnym. Roczne przychody na poziomie 4,2 mld funtów brytyjskich. AMEC jest notowany na London Stock Exchange (wchodzi w skład indeksu FTSE 100).

Autor: Dariusz Ciepiela
Źródło: WNP.PL


 

Kalendarz wydarzeń

Mon Tue Wed Thu Fri Sat San
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
O portalu | Korzystanie z serwisu | Kontakt w sprawie partnerstwa | Zastrzeżenia prawne

Wszystkie materiały są objęte prawem autorskim. Przedruk, powielanie, dystrybucja lub w innej, jakiejkolwiek formie, przetwarzanie, bez zgody Wydawcy jest zabroniony. Działania wbrew powyższym zapisom skutkują odpowiedzialnością karną wynikającą z prawa autorskiego i praw pokrewnych.
Copyright © 2010-2016 by elektrownia-jadrowa.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.