Jak wspierać budowę elektrowni jądrowej?

Rząd powinien zastanowić się w jaki sposób pomóc inwestorom w finansowaniu budowy elektrowni jądrowej. Ta pomoc nie musi być w formie finansowej, może wynikać z regulacji lub z specyficznego kontraktu długoterminowego na zakup energii elektrycznej z tych elektrowni – mówi Piotr Łuba, partner zarządzający działem doradztwa biznesowego PwC.

 

Czy można mówić o spowolnieniu w realizacji programu rozwoju energetyki jądrowej w Polsce?

 

- Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, bo nie widzimy wszystkiego co się dzieje w PGE EJ i jakie tam trwają działania. Z punktu widzenia zewnętrznego obserwatora przez ostatni rok niewiele się działo.


Jakie działania związane z rozwojem programu jądrowego powinny zostać zrealizowane w pierwszej kolejności?


- Jednym z najważniejszych kroków z punktu widzenia społecznego jest wybranie lokalizacji i przekonanie społeczeństwa, a w szczególności społeczeństwa lokalnego, na zgodę na budowę w ich otoczeniu elektrowni jądrowej.

Drugim ważnym elementem jest przygotowanie się spółki do wyboru technologii. W energetyce jądrowej wybór technologii będzie powiązany z wyborem partnera i z wyborem sposobu finansowania projektu. Wszystkie te trzy aspekty trzeba analizować razem i to komplikuje proces wyboru.

Następne bardzo istotne działanie powinno zostać podjęte przez rząd. Elektrowni jądrowej nie buduje się z kapitału dłużnego, lecz z kapitałów własnych albo z kapitałów dłużnych w pełni zabezpieczonych. Z punktu widzenia dostarczycieli kapitału dłużnego budowanie elektrowni jądrowej jest bardzo ryzykownym procesem. Jak prześledzimy ostatnie projekty to zauważymy, że bardzo rzadko się zdarza, żeby elektrownia jądrowa została zbudowana w założonym budżecie i harmonogramie. Wysokość wydatków inwestycyjnych decyduje o opłacalności projektu jądrowego. Wobec tego w dzisiejszych czasach często można uzyskać finansowanie dłużne dopiero w momencie uruchomienia elektrowni, kiedy wszystkie ryzyka techniczne i prawne związane z budowązmaterializowały się. Rząd powinien zastanowić się w jaki sposób pomóc inwestorom w finansowaniu budowy elektrowni jądrowej. Ta pomoc nie musi być w formie finansowej, może wynikać z regulacji lub z specyficznego kontraktu długoterminowego na zakup energii elektrycznej z tych elektrowni.

Jak rozumieć deklarację ministra skarbu Mikołaja Budzanowskiego, który stwierdził, że rząd nie będzie pomagał w budowie elektrowni jądrowej?

- Wydaje się, że bardzo trudno będzie wybudować elektrownię bez pomocy ustawodawcy i Skarbu Państwa. Musimy pamiętać, że wszystkie spółki z udziałem Skarbu Państwa, które mają w tym projekcie uczestniczyć, mają mniejszościowych akcjonariuszy, którzy muszą być pewni, że budowa elektrowni jądrowej to jest opłacalny interes. Zarządy tych spółek muszą brać to pod uwagę.
Skarb Państwa w jakiś sposób musi zapewnić minimum opłacalności pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. Musimy pamiętać, że budowa pierwszej elektrowni jądrowej to też jest nauka i walka z niedoskonałościami prawa. Trzeba zakładać, że ten kto będzie pierwszy budował elektrownię poniesie koszty przetarcia szlaku dla następnych.

Jaka jest cena energii gwarantująca opłacalność budowy elektrowni jądrowej?


- Trudno dziś mówić o poziomie cen energii, który zagwarantuje opłacalność elektrowni jądrowej, ponieważ trudno określić ile kosztuje wybudowanie 1 MW mocy elektrowni jądrowej. To uzależnione jest od technologii, jaka zostanie wykorzystana i od prawa europejskiego, które wymaga bardzo istotnych nakładów na bezpieczeństwo takich elektrowni. Obecnie w UE są budowane dwie elektrownie jądrowe, jedna w Finlandii a druga we Francji i obie inwestycje bardzo istotnie przekroczyły swój budżet założony na początku realizacji projektu.

Autor: Dariusz Ciepiela
Źródło: wnp.pl


 

Kalendarz wydarzeń

Mon Tue Wed Thu Fri Sat San
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
O portalu | Korzystanie z serwisu | Kontakt w sprawie partnerstwa | Zastrzeżenia prawne

Wszystkie materiały są objęte prawem autorskim. Przedruk, powielanie, dystrybucja lub w innej, jakiejkolwiek formie, przetwarzanie, bez zgody Wydawcy jest zabroniony. Działania wbrew powyższym zapisom skutkują odpowiedzialnością karną wynikającą z prawa autorskiego i praw pokrewnych.
Copyright © 2010-2016 by elektrownia-jadrowa.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.