„Jak wyjaśniać jądrowe sprawy? – partnerstwo Visiatome i IPJ Świerk”, Instytut Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana

W dniu 6 kwietnia we francuskim ośrodku jądrowym w Marcoule (100 km na północny zachód od Marsylii) w obecności minister Hanny Trojanowskiej, pełnomocnika rządu ds. energetyki jądrowej, podpisano porozumienie o 
współpracy pomiędzy Centrum Informacyjnym Visiatome oraz centrum edukacyjnym Instytutu Problemów Jądrowych (IPJ) w Świerku.  „Pragniemy skorzystać z wieloletnich francuskich doświadczeń w zakresie edukacji społecznej na temat energii jądrowej” – powiedział podpisujący porozumienie ze strony polskiej dyrektor IPJ prof. Grzegorz Wrochna. 
„Uważamy, że bogata i powszechna wiedza powinna być podstawą najpierw debaty publicznej, a potem funkcjonowania społeczeństwa w kraju korzystającym z dobrodziejstwa energii jądrowej” – dodał dyr. Wrochna. 

Visiatome jest wzorcową placówką edukacyjną prowadzoną przez francuski Komisariat Energii Atomowej i Energii Alternatywnych CEA. Centrum Visiatome w Marcoule jest nowe i nowoczesne - działa dopiero od 2005 r. Prezentuje 
stałą wystawę interaktywną na powierzchni 600 m2 oraz ekspozycje czasowe w specjalnie przeznaczonej na nie części; posiada także audytorium. Rocznie centrum odwiedza ok. 25 tys. gości – w dużej części młodzieży szkolnej. Co 
roku organizuje także kilkanaście imprez i konferencji. Lokalne placówki edukacyjne współpracujące z centrum Visiatome działają przy wszystkich francuskich elektrowniach jądrowych. 

Polska delegacja nie przyjechała do Francji z pustymi rękami. W Świerku już od 15 lat działa centrum edukacyjne fizyki jądrowej i atomowej. Zorganizował je od podstaw prof. Ludwik Dobrzyński. Ośrodek posiada własny budynek przystosowany do prowadzenia zajęć laboratoryjnych dla uczniów i studentów oraz sale wykładowe i niewielką przestrzeń wystawową, a także okazałą makietę elektrowni jądrowej. Oferta ośrodka cieszy się uznaniem odwiedzających - pomimo skromnych możliwości Instytutu, który nie otrzymuje dotychczas na tę działalność żadnych dedykowanych środków. Uczniowie mogą tu samodzielnie, pod opieką personelu dydaktycznego ośrodka, wykonywać ok. 25 doświadczeń o różnym stopniu trudności, które przybliżają świat atomów, jąder i promieniowania – pozwalają go niemal dotknąć. To unikalna oferta w skali europejskiej – przyznawali goszczący już w Świerku przedstawiciele strony francuskiej. Wszystkie doświadczenia spełniają bardzo surowe wymogi bezpieczeństwa, a jednocześnie muszą 
uwzględniać fakt nie zawsze wysokiego poziomu przygotowania ogólnego uczniów. Wiele elementów układów doświadczalnych i pokazowych zostało wykonanych w Instytucie. 

Zgodną intencją stron polskiej i francuskiej jest, by podpisane porozumienie nie pozostało tylko „faktem papierowym”. Wspólne działania rozpoczną się już wkrótce. Przedstawiciele Visiatome z radością podchwycili inicjatywę IPJ by już 26 maja wspólnie zaprezentować szerokiej publiczności Warszawy ośrodki i ich ofertę. Okazją do tego będzie festyn 
naukowy organizowany na skwerze przy ulicy Wawelskiej z okazji otwarcia ścieżki edukacyjnej poświęconej Marii Skłodowskiej-Curie. Kolejny dzień francuscy goście spędzą w Świerku, a już 28 maja partnerzy ponownie spotkają się z warszawiakami na Pikniku Naukowym. 

CEA spełnia we Francji rolę instytucji organizującej działalność badawczą i edukacyjną w szeroko rozumianym obszarze energetyki i energii. Plany rozwoju polskiej energetyki jądrowej przewidują, że ośrodek w Świerku pełnił będzie podobną rolę, a nawet szerszą, gdyż obejmującą także część zadań usługowo-eksperckich na rzecz władz, instytucji publicznych i samorządów. „Lekcja Fukushimy uświadomiła wielu z nas jak ważna jest edukacja społeczna” – zauważa prof. Wrochna. „Koszty społeczne decyzji i zachowań powodowanych emocjami, a pozbawionych przesłanek racjonalnych, 
mogą być znacznie bardziej opłakane niż te, które powodują żywioły przyrody.” Francuski Visiatome jest centrum wiedzy i informacji. Nie przekonuje do z góry założonych tez. Przedstawia weryfikowalne fakty. „To oczywiste, bo rola nauki nie polega na odpowiadaniu na pytanie o to co jest złe, a co dobre” – konkluduje dyrektor IPJ. „Nauka odpowiada na 
pytania o to jak działają urządzenia i przebiegają procesy, jakie muszą, a jakie tylko mogą być skutki, pomaga określać ryzyko i szacować koszty różnych rozwiązań. Wypracowaną wiedzą nauka powinna dzielić się ze społeczeństwem i powinna to czynić w sposób zrozumiały dla wszystkich, którzy chcą słuchać. Obywatele uzbrojeni w potrzebną wiedzę mogą być pełnoprawnym uczestnikiem dialogu publicznego. Bez odpowiedniej wiedzy możemy być łatwym celem propagandowych manipulacji.” 


KONTAKTY DO NAUKOWCÓW: 

    Prof. dr hab. Ludwik Dobrzyński, 
    Dyrektor Działu Szkolenia i Doradztwa IPJ 
    Tel: +48 22 7180570, email: ludwik@ipj.gov.pl 

POWIĄZANE STRONY WWW: 

    http:/www.Visiatome.fr 
    Strona centrum Visiatom. 

    http://dsid.ipj.gov.pl 
    Strona centrum edukacyjnego IPJ w Świerku


 

Kalendarz wydarzeń

Mon Tue Wed Thu Fri Sat San
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
O portalu | Korzystanie z serwisu | Kontakt w sprawie partnerstwa | Zastrzeżenia prawne

Wszystkie materiały są objęte prawem autorskim. Przedruk, powielanie, dystrybucja lub w innej, jakiejkolwiek formie, przetwarzanie, bez zgody Wydawcy jest zabroniony. Działania wbrew powyższym zapisom skutkują odpowiedzialnością karną wynikającą z prawa autorskiego i praw pokrewnych.
Copyright © 2010-2016 by elektrownia-jadrowa.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.