Jak zapewnić opłacalność budowy elektrowni jądrowej?

Każde z konsorcjów zainteresowanych budową elektrowni jądrowej w Polsce pyta o to, jak zapewnimy ekonomiczną przewidywalność tego projektu. Nie chodzi o tylko o cenę energii, która w długim okresie jest bardzo trudno przewidywalna, ale chodzi o zapewnienie zwrotu z kapitału - mówi Marzena Piszczek, wiceprezes zarządu PGE EJ 1.

- Udział w budowie elektrowni jądrowej jest atrakcyjny nie tylko dla PGE, ale i innych podmiotów. W swoich miksach energetycznych PGE, Tauron i Enea widzą miejsce na energię jądrową, a KGHM, który jest znaczącym konsumentem energii i w Polsce, poprzez udział w projekcie jądrowym chce stabilizować sobie cenę energii, która jest bardzo istotnym czynnikiem kosztotwórczym - mówi Marzena Piszczek, wiceprezes zarządu PGE EJ 1, spółki z grupy PGE, która ma być odpowiedzialna za przygotowanie i budowę pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce.

Budowa elektrowni jądrowej będzie wymagała spełnienia wielu warunków prawnych i regulacyjnych. Marzena Piszczek zwraca uwagę, że niezbędna będzie ogromna praca zaadoptowania standardów, i wprowadzenia na rynek. Dostawcy technologii jądrowej podczas rozmów z polską stroną często podnoszą kwestie związane z regulacjami i licencjonowaniem. Pytania dotyczą głównie Państwowej Agencji Atomistyki (PAA), która będzie licencji udzielać, co wymaga doskonałego przygotowania dokumentów wewnętrznych regulacyjnych.

Kolejny ważny obszar regulacji niezbędnych do budowy elektrowni jądrowej to gwarancje rządowe.

- Teoretycznie może zdarzyć się taka sytuacja jak Niemczech: możemy mieć gotowe elektrownie jądrowe i nagle rząd podejmie decyzję, że należy je wyłączyć. Pojawia się więc pytanie kto w takim przypadku ma pokryć koszty budowy elektrowni. Tu jest rola państwa, ponieważ to ono jest regulatorem - przekonuje Marzena Piszczek.

Jak podkreśla, gwarancje państwa są jednym z podstawowych warunków stawianych przez potencjalnych dostawców technologii. W ramach współpracy z inwestorem zostanie wypracowany model wsparcia, dziś jest jeszcze zbyt wcześnie mówić o tym, jak on będzie wyglądał.

Dużą rolę do odegrania będzie miała inna grupa interesariuszy, którą stanowić będą inwestorzy czysto finansowi, jak banki, instytucje kredytujące oraz agencje kredytów eksportowych. Udział w budowie elektrowni jądrowej jest ryzykiem dla banków. Banki oczekują, że pożyczony kapitał będzie jak najlepiej zabezpieczony.

- Każde z konsorcjów pyta o to, jak zapewnimy ekonomiczną przewidywalność tego projektu. Nie chodzi o tylko o cenę energii, która w długim okresie jest bardzo trudno przewidywalna, ale chodzi o zapewnienie zwrotu z kapitału - podkreśla Marzena Piszczek.

Trzeci obszar regulacji, który zostanie wypracowany, to obszar docelowego modelu rynku, w którym elektrownia jądrowa będzie osadzona. Istnieją wstępne propozycje dla operatora elektrowni co do ewentualnego modelu operacyjnego.

- Wstępna wersja raportu pokazującego mechanizmy wsparcia budowy elektrowni jądrowej jest już przygotowana, są tam omawiane różne możliwości, jak m.in. kontrakty na moc, kontrakty różnicowe i gwarancje rządowe. Ostateczny wybór formy gwarancji będzie uzależniony w dużej mierze od struktury finansowania i warunków jakie postawią instytucje finansujące - mówi Marzena Piszczek.

Przyznaje, że z dużą uwagą analizowane są wydarzenia z Wielkiej Brytania, gdzie do budowy nowych źródeł wytwórczych, w tym jądrowych i odnawialnych, przewiduje się wsparcie w postaci kontraktów różnicowych. Marzena Piszczek podkreśla, że niezależnie od tego, jaka forma wsparcia ostatecznie zostanie wybrana, ważne jest, żeby nie została ona uznana jako pomoc publiczna.


 

Kalendarz wydarzeń

Mon Tue Wed Thu Fri Sat San
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
O portalu | Korzystanie z serwisu | Kontakt w sprawie partnerstwa | Zastrzeżenia prawne

Wszystkie materiały są objęte prawem autorskim. Przedruk, powielanie, dystrybucja lub w innej, jakiejkolwiek formie, przetwarzanie, bez zgody Wydawcy jest zabroniony. Działania wbrew powyższym zapisom skutkują odpowiedzialnością karną wynikającą z prawa autorskiego i praw pokrewnych.
Copyright © 2010-2016 by elektrownia-jadrowa.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.