„Janusz Włodarski nowym prezesem Państwowej Agencji Atomistyki”, Dariusz Ciepiela, wnp.pl

Premier Donald Tusk powołał, z dniem 10 stycznia, Janusza Włodarskiego na stanowisko Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki. Janusz Włodarski zastąpi na stanowisku Pprezesa prof. Michaela Waligórskiego, odwołanego przez premiera z dn. 30 listopada.

W piątek 7 stycznia Główny Geolog Kraju, dr Henryk Jacek Jezierski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska wręczył Januszowi Włodarskiemu, w imieniu Prezesa Rady Ministrów nominację na stanowisko prezesa Państwowej Agencji Atomistyki (PAA). 

Ceremonia wręczenia nominacji odbyła się w Ministerstwie Środowiska. 

Janusz Włodarski jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej (specjalność: Systemy i Urządzenia Energetyczne). Był pracownikiem Urzędu Dozoru Technicznego (w latach 1981-85) i Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej (w latach 1985-92). W latach 1987-92 pracował również w Głównym Inspektoracie Dozoru Jądrowego (GIDJ) Państwowej Agencji Atomistyki, a od 1992 do 1993 r. - w Państwowym Inspektoracie Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej, jednostce budżetowej podległej PAA. 

Od 1993 r. był zatrudniony w PAA, od 2002 r. - aż do nominacji na prezesa - był Dyrektorem Generalnym Agencji.

W trakcie całej swojej kariery zawodowej Prezes Włodarski zajmował się zagadnieniami dozorowymi obiektów jądrowych. Uczestniczył w licencjonowaniu obiektów jądrowych (Elektrownia Jądrowa "Żarnowiec" w budowie, reaktory badawcze i instalacje doświadczalne w Instytucie Energii Atomowej w Świerku) oraz w pracach nad "Wspólną Konwencją bezpieczeństwa w postępowaniu z wypalonym paliwem jądrowym i bezpieczeństwa w postępowaniu z odpadami promieniotwórczymi".

 

(fot. PAA.gov.pl)


 

Kalendarz wydarzeń

Mon Tue Wed Thu Fri Sat San
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
O portalu | Korzystanie z serwisu | Kontakt w sprawie partnerstwa | Zastrzeżenia prawne

Wszystkie materiały są objęte prawem autorskim. Przedruk, powielanie, dystrybucja lub w innej, jakiejkolwiek formie, przetwarzanie, bez zgody Wydawcy jest zabroniony. Działania wbrew powyższym zapisom skutkują odpowiedzialnością karną wynikającą z prawa autorskiego i praw pokrewnych.
Copyright © 2010-2016 by elektrownia-jadrowa.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.