„Japończycy szkolą polskich ekspertów w zakresie analiz bezpieczeństwa jądrowego”, Instytut Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana w Świerku

W dniach 7-9 lutego czteroosobowa grupa analityków bezpieczeństwa jądrowego z Japońskiej Organizacji Bezpieczeństwa Energii Jądrowej (JNES) szkoliła polskich ekspertów w Warszawie i w Świerku. Była to już druga wizyta przedstawicieli JNES w Polsce w ostatnim okresie. Poprzednia, odbyta przed rokiem na szczeblu władz organizacji oraz wizyta delegacji Instytutu Problemów Jądrowych (IPJ) w Japonii zaowocowały obecną trzydniową wizytą roboczą na szczeblu eksperckim. We wspólnych seminariach z japońskimi gośćmi wzięło udział kilkudziesięciu polskich naukowców i inżynierów z IPJ,  Instytutu Energii Atomowej POLATOM, Państwowej Agencji Atomistyki, Ministerstwa Gospodarki, Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej i z Politechniki Warszawskiej. 

Polska, zgodnie z zapewnieniami Rządu, zamierza zbudować energetykę jądrową w okresie najbliższej dekady. W krajach dysponujących energetyką jądrową kwestie bezpieczeństwa instalacji nuklearnych stanowią najwyższy priorytet. Specjalne, niezależne organizacje naukowo-eksperckie – niezależne od producentów, operatorów i władz lokalnych – zapewniają służbom publicznym i władzom państwowym wsparcie techniczne i niezbędną kompetencję na wszystkich etapach procesów decyzyjnych i nadzoru. Kompetencje organizacji wsparcia technicznego (TSO) wypracowuje się w między innymi oparciu o ich własne badania nad procesami, materiałami i urządzeniami występującymi w elektrowni jądrowej. 

Bardzo istotną rolę w działalności TSO odgrywa obecnie modelowanie matematyczne wszystkich procesów i urządzeń energetyki jądrowej. Rozwijane są potężne kody komputerowe, które pozwalają panującym nad nimi analitykom symulować nawet najbardziej nietypowe sytuacje eksploatacyjne, oceniać ich potencjalne skutki i optymalizować procedury awaryjne. Aby mieć absolutną pewność, że modele matematyczne zostały prawidłowo stworzone, oraz że analitycy prawidłowo się nimi posługują, buduje się na świecie specjalne instalacje doświadczalne, w których, bez udziału reaktora jądrowego, wytwarza się ekstremalne warunki i bada zachowanie poddanych tym warunkom urządzeń i instalacji oraz konfrontuje je z przewidywaniami analityków. To także jeden z głównych celów polskich kontaktów z japońskim TSO. „Aby sprawdzić naszych analityków musimy mieć weryfikację ich obliczeń przy pomocy eksperymentów prowadzonych np. w Japonii” wyjaśnia Tomasz Jackowski, pełnomocnik dyrektora IPJ d.s. energetyki jądrowej, szef Zespołu Analiz Reaktorowych w Centrum Informatycznym Świerk. 

„Nie jest to ostatnia wizyta – kontakty z partnerami japońskimi będą rozwijane” zapewnia dyrektor IPJ, prof. Grzegorz Wrochna. W kolejnych miesiącach zostanie przygotowane Memorandum of Understanding. Strona japońska musi określić zakres pomocy, której może nam udzielić, a strona polska priorytety swoich potrzeb. 

Japonia jest jednym z przodujących krajów jądrowych na świecie. Obecnie działają w Japonii 54 reaktory w elektrowniach jądrowych, a kolejne są budowane lub planowane. Japońskie firmy współpracujące ściśle z koncernami amerykańskimi i francuskimi, są poważnymi eksporterami energetycznych instalacji jądrowych. Gwarancje bezpieczeństwa jądrowego, także ze względu na tragiczną historię, są w Japonii postrzegane jako szczególnie ważne. 

INFORMACJE DODATKOWE: 

Instytut Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana w Świerku (IPJ, http://www.ipj.gov.pl) zajmuje się badaniami podstawowymi z dziedziny fizyki subatomowej (fizyka cząstek elementarnych i jądrowa, fizyka plazmy gorącej itp.) oraz stosowaniem metod fizyki jądrowej i produkcją urządzeń dla rozmaitych gałęzi nauki i gospodarki, w tym medycyny. 

Centrum Informatyczne Świerk (CIŚ, http://www.cis.gov.pl/) ma świadczyć usługi przetwarzania danych na potrzeby energetyki jądrowej i konwencjonalnej, symulacji instalacji i procesów paliwowych, symulacji i monitorowania zagrożeń radiologicznych, a także udostępniać zasoby i usługi do badań naukowych i technologicznych. Wybudowanie i uruchomienie Centrum będzie kosztować będzie niemal 98 mln złotych. Projekt CIŚ realizowany przez IPJ jest finansowany w 85% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w zakresie Działania 2.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2010-2015 i w 15% z dotacji celowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.    
     
Innowacyjna Gospodarka to program finansowany ze środków europejskich skierowany do tych, którzy zamierzają realizować innowacyjne projekty, związane z badaniami i rozwojem, nowoczesnymi technologiami lub wdrażaniem i stosowaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych.   


 

Kalendarz wydarzeń

Mon Tue Wed Thu Fri Sat San
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
O portalu | Korzystanie z serwisu | Kontakt w sprawie partnerstwa | Zastrzeżenia prawne

Wszystkie materiały są objęte prawem autorskim. Przedruk, powielanie, dystrybucja lub w innej, jakiejkolwiek formie, przetwarzanie, bez zgody Wydawcy jest zabroniony. Działania wbrew powyższym zapisom skutkują odpowiedzialnością karną wynikającą z prawa autorskiego i praw pokrewnych.
Copyright © 2010-2016 by elektrownia-jadrowa.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.