Jest plan połączeni a PGE z PGE Energia Jądrowa, wnp.pl.

16 maja 2013 roku podpisano plan połączenia PGE ze spółką zależną PGE Energia Jądrowa S.A. z siedzibą w Warszawie.

- Połączenie spółek nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1, art. 515 § 1 oraz art. 516 § 6 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, czyli przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej oraz bez wydawania nowych akcji spółki przejmującej w zamian za akcje spółki przejmowanej – wyjaśnia PGE w komunikacie.

Spółka przejmowana jest spółką zależną PGE, odpowiedzialną w ramach grupy kapitałowej za przygotowanie projektu budowy elektrowni jądrowej. PGE posiada 100 proc. akcji spółki przejmowanej dających 100 proc. głosów na jej Walnym Zgromadzeniu. 

Spółka przejmowana posiada 51proc. udziałów w PGE EJ1, spółce celowej, która odpowiada za przygotowanie procesu inwestycyjnego oraz budowę elektrowni jądrowej w Polsce (pozostałe 49 proc. udziałów w spółce posiada obecnie PGE). Po połączeniu 100 proc. udziałów w PGE EJ1 będzie posiadać PGE.

Od momentu rejestracji połączenia, wszystkie kompetencje spółki przejmowanej przejmie spółka PGE, która pełni jednocześnie rolę Centrum Korporacyjnego Grupy Kapitałowej PGE.

Źródło: WNP.PL
Autor: Dariusz Ciepiela


 

Kalendarz wydarzeń

Mon Tue Wed Thu Fri Sat San
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
O portalu | Korzystanie z serwisu | Kontakt w sprawie partnerstwa | Zastrzeżenia prawne

Wszystkie materiały są objęte prawem autorskim. Przedruk, powielanie, dystrybucja lub w innej, jakiejkolwiek formie, przetwarzanie, bez zgody Wydawcy jest zabroniony. Działania wbrew powyższym zapisom skutkują odpowiedzialnością karną wynikającą z prawa autorskiego i praw pokrewnych.
Copyright © 2010-2016 by elektrownia-jadrowa.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.