Jest zgoda na badania lokalizacyjne w Gąskach

Jak podaje biuro prasowe Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, wojewoda Marcin Zydorowicz udzielił właśnie spółce PGE EJ1 zgody na przeprowadzenie badań lokalizacyjnych dla przyszłej elektrowni atomowej na terenie Gąsek. Urzędnik podkreślił, że firma przedstawiła kompletną dokumentację, a przepisy prawa nie przewidują możliwości uznaniowego odstąpienia od wydania decyzji.

Poprzednie zezwolenie tego typu, wydane przez Zydorowicza w lutym zeszłego roku zostało zaskarżone do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej przez właścicieli działek, których grunty były rozpatrywane, jako potencjalne miejsce na inwestycję.  Niespełna po tygodniu Minister uchylił skargę, czego efektem jest nowe pozwolenie na badania.

Oświadczenie zostało wydane także w formie listu  zaadresowanego do wójta gminy Mielno, Olgi Roszak Pezały. Jak informuje jego treść, Zydorowicz „jest świadomy, że taka inwestycja nie powinna powstać bez zrozumienia i akceptacji miejscowej społeczności”, choć „obawy i wątpliwości mieszkańców powinny w jak najlepszy sposób zostać wyjaśnione przede wszystkim przez inwestora”. Urzędnik przyznał także, że „tak ogromna inwestycja to niepowtarzalna szansa na rozwój gospodarczy i cywilizacyjny całego regionu”. Zdaniem Wojewody, raport z decyzji o wskazaniu lokacji nie będzie dokumentem, który pozwoli rozpocząć inwestycję. Dopiero decyzja o pozwoleniu na budowę da PGE EJ 1 taką możliwość.  Wojewoda zadeklarował także, że z pomocą swojego pełnomocnika prof. Mariusza Dąbrowskiego, będzie gotowy do współpracy i merytorycznego dialogu z lokalną społecznością w przestrzeni gminy.

Od listopada 2011, nadbałtyckie Gąski, obok położonych podobnie, w północnej części kraju miejscowości Choczewo i Żarnowiec są jedną z trzech potencjalnych lokalizacji elektrowni jądrowej.

W lutym ubiegłego roku, gmina Mielno przeprowadziła referendum w sprawie lokalizacji elektrowni, w którym 94% głosujących opowiedziało się przeciwko inwestycji.

 

Źródło: PAP


 

Kalendarz wydarzeń

Mon Tue Wed Thu Fri Sat San
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
O portalu | Korzystanie z serwisu | Kontakt w sprawie partnerstwa | Zastrzeżenia prawne

Wszystkie materiały są objęte prawem autorskim. Przedruk, powielanie, dystrybucja lub w innej, jakiejkolwiek formie, przetwarzanie, bez zgody Wydawcy jest zabroniony. Działania wbrew powyższym zapisom skutkują odpowiedzialnością karną wynikającą z prawa autorskiego i praw pokrewnych.
Copyright © 2010-2016 by elektrownia-jadrowa.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.