KE proponuje zmiany w dyrektywie dotyczącej bezpieczeństwa jądrowego, elektrownia-jadrowa.pl,

W czwartek 13 czerwca Komisja Europejska zaproponowała zmiany w dyrektywnie dotyczącej bezpieczeństwa jądrowego. KE chce m.in. regularnych kontroli elektrowni jądrowych znajdujących się w UE.

Według projektu zmian KE, co najmniej raz na sześć lat międzynarodowe zespoły powinny przeprowadzać kontrole elektrowni jądrowych znajdujących się na terenie Unii Europejskiej. W skład takie zespołu będzie wchodził również członek KE.

Podczas kontroli inspektorzy będą badać jeden lub kilka wybranych zabezpieczeń, np. systemy przeciwpowodziowe lub systemy awaryjnej dekompresji wnętrza obudowy reaktora. Wybór poszczególnych aspektów zabezpieczeń będzie podlegał krajowym urzędom ds. bezpieczeństwa jądrowego we współpracy z KE. Wyniki testów zostaną podane do wiadomości publicznej.

Gunther Oettinger, komisarz UE ds. energii, powiedział: „Dziś w Europie działają 132 reaktory atomowe. Bezpieczeństwo każdego z nich jest naszym priorytetem. Chcemy zobowiązać kraje UE do stosowania zabezpieczeń najwyższej jakości”.

Po kontrolach kraje będą zobowiązane do wprowadzenia rekomendacji technicznych. W innym przypadku KE będzie mogła rozpocząć wobec nich postępowanie o naruszenie prawa UE.

Ponadto KE chce mieć możliwość przeprowadzenia kontroli w elektrowni, w której doszło do awarii w ciągu kolejnych 6 miesięcy. Każdy kraj będzie miał obowiązek poinformować o wypadku.

Zmiany dyrektywy dotyczą również zasad budowy nowych siłowni. Konieczne będzie wysyłanie do KE planów elektrowni, w celu sprawdzenia, czy przestrzegane są zasady bezpieczeństwa. Zdanie mieszkańców terenów branych pod uwagę pod kątem lokalizacji siłowni będzie brane po uwagę podczas wydawania licencji na jej budowę.

Według KE każda elektrownia jądrowa powinna mieć centrum reagowania kryzysowego, a same elektrownie powinny być zaprojektowane tak, aby w przypadku stopienia się rdzenia reaktora nie doszło do wycieku substancji radioaktywnych.

Dodatkowo, co 10 lat będą przeprowadzone kontrole na szczeblu krajowym przez niezależne krajowe urzędy ds. bezpieczeństwa jądrowego.

„Wszystkie kraje UE powinny brać udział w tworzeniu europejskiej architektury bezpieczeństwa jądrowego, niezależnie od tego, czy korzystają z energetyki jądrowej czy nie” – powiedział Gunther Oettinger.

Na podstawie artykułu PAP


 

Kalendarz wydarzeń

Mon Tue Wed Thu Fri Sat San
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
O portalu | Korzystanie z serwisu | Kontakt w sprawie partnerstwa | Zastrzeżenia prawne

Wszystkie materiały są objęte prawem autorskim. Przedruk, powielanie, dystrybucja lub w innej, jakiejkolwiek formie, przetwarzanie, bez zgody Wydawcy jest zabroniony. Działania wbrew powyższym zapisom skutkują odpowiedzialnością karną wynikającą z prawa autorskiego i praw pokrewnych.
Copyright © 2010-2016 by elektrownia-jadrowa.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.