Koalicja Klimatyczna: projekt polityki energetycznej nie do przyjęcia

Koalicja Klimatyczna przekazała swoje uwagi do projektu "Polityki energetycznej Polski do 2050 roku" (PEP 2050), skierowanego do konsultacji społecznych przez Ministerstwo Gospodarki. Zdaniem Koalicji Klimatycznej dokument jest nie do przyjęcia i należy go odrzucić.
 
- Projekt "Polityki energetycznej Polski do 2050 roku" jest oderwany od rzeczywistości. Bazuje bowiem na nierealnych założeniach rynkowych, zasobowych, środowiskowych i geopolitycznych. Służy jedynie bieżącym interesom politycznym i branżowym, a nie Polakom. Wprowadza w błąd społeczeństwo, a przede wszystkim osoby pracujące w sektorze górniczym, podtrzymując mit o niekończących się zasobach polskiego węgla. Tym samym skazuje Polskę na dalsze uzależnienie się od importu surowców energetycznych, które prawdopodobnie będą kupowane z coraz bardziej konfliktowych obszarów świata. Podczas gdy niedawno przedstawiony "Narodowy Program Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej" można uznać za strategię rozwoju, "Polityka energetyczna do 2050 roku" jest planem porażki -powiedział Tobiasz Adamczewski, ekspert ds. klimatu i energii z Fundacji WWF Polska, członek Koalicji Klimatycznej.

Koalicja Klimatyczna podkreśla, że bardzo krytycznie ocenia projekt "Polityki energetycznej Polski do 2050 roku". Ocenia, że dokument m.in. wybiórczo traktuje opcje rozwoju sektora energetycznego, ignoruje scenariusz z dominującą pozycją OZE i nie zawiera pogłębionej analizy kosztów zewnętrznych. Pomimo, wskazuje Koalicja, że dokument prezentuje kilka różnych scenariuszy, przyjmuje z góry realizację konkretnego wariantu, w którym dominującą rolę odgrywają paliwa kopalne i import surowców. Projekt "Polityki energetycznej Polski do 2050 roku" zakłada również, ocenia Koalicja, dalsze budowanie bezpieczeństwa energetycznego przez wielkie systemy, ograniczając tym samym rozwój rozproszonych instalacji prosumenckich i spółdzielczych.

- W wielu państwach rozwiniętych rezygnuje się już z podejścia, że bezpieczeństwo energetyczne budowane jest przez wielkie koncerny. Rośnie znaczenie pojedynczych użytkowników energii i lokalnych systemów energetycznych. Mamy w Polsce 13 mln gospodarstw domowych, blisko 2 mln małych i średnich przedsiębiorstw oraz ponad 900 miast i ponad 1500 gmin wiejskich. W nich tkwi potencjał energetyki rozproszonej. Musimy patrzeć w przyszłość, a nie cały czas bronić interesów magnatów energetycznych. Przemawiają za tym zarówno bezpieczeństwo energetyczne, jak i trendy światowe. - powiedział Andrzej Kassenberg, fundator Instytutu na rzecz Ekorozwoju, członek Koalicji Klimatycznej.

Koalicja ocenia, że projekt PEP 2050 całkowicie pomija korzyści płynące z oszczędzania energii i OZE, jako stymulatorów rozwoju gospodarczego, bazujących na innowacjach. Uważa, że autorzy projektu ignorują światowe trendy, lekceważąc potencjał ekonomiczny i technologiczny odnawialnych źródeł, a jak wskazuje stają się one coraz tańsze.

- Dzięki inwestycjom w efektywność energetyczną możemy ograniczyć zużycie energii o 25-30 proc. Z kolei jeżeli zapewnimy warunki do szerokiego rozwoju ruchu prosumenckiego, to w perspektywie dziesięciu lat będzie ich ponad 2 mln. Warto zastanowić się nad inwestycjami, które przyniosą długofalowe korzyści, zamiast bezmyślnie budować wielkie bloki energetyczne, bazujące na węglu czy paliwie jądrowym. Taniej, zdrowiej, bezpieczniej i przyjaźnie dla środowiska, a i lokalna gospodarka na tym skorzysta. - uważa Andrzej Kassenberg.

Generalnie w ocenie Koalicji Klimatycznej obecny projekt "Polityki energetycznej Polski do 2050 roku" wymaga gruntownej zmiany. Koalicja Klimatyczna domaga się przygotowania dokumentu z równoprawnymi scenariuszami wraz z opisaniem ich skutków dla gospodarki, społeczeństwa oraz środowiska w dalszej perspektywie i uważa, że jedna z koncepcji powinna uwzględniać dominującą pozycję energetyki odnawialnej i istotną rolę poprawy efektywności energetycznej.

 

źródło: wnp.pl


 

Kalendarz wydarzeń

Mon Tue Wed Thu Fri Sat San
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
O portalu | Korzystanie z serwisu | Kontakt w sprawie partnerstwa | Zastrzeżenia prawne

Wszystkie materiały są objęte prawem autorskim. Przedruk, powielanie, dystrybucja lub w innej, jakiejkolwiek formie, przetwarzanie, bez zgody Wydawcy jest zabroniony. Działania wbrew powyższym zapisom skutkują odpowiedzialnością karną wynikającą z prawa autorskiego i praw pokrewnych.
Copyright © 2010-2016 by elektrownia-jadrowa.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.