Konstruktywne rozwiązania dla NCBJ

Ministerstwu Gospodarki zależy na tym, by Narodowe Centrum Badań Jądrowych działało w sposób stabilny i stanowiło również naukowe zaplecze dla rozwoju energetyki jądrowej w Polsce. 9 lipca 2012 r. przedstawiciele kierownictwa MG spotkali się z władzami Centrum, by omówić efektywność rozwiązań finansowych i organizacyjnych, które zapewnią sprawne funkcjonowanie tej instytucji.

 

Utworzenie Narodowego Centrum Badań Jądrowych w 2011 r. miało powołać do życia silną i konkurencyjną instytucję badawczą, która obok działalności stricte naukowej będzie także z powodzeniem pełnić rolę zaplecza eksperckiego dla wdrażania energetyki jądrowej w Polsce.

Okres jaki upłynął od utworzenia NCBJ jest jeszcze stosunkowo za krótki, by ocenić korzyści z niego płynące, tym niemniej kierownictwo MG uznało za niezbędne przeprowadzenie rozmów na ten temat z dyrekcją instytutu i prezydium Rady Naukowej.

Według oceny MG, finansowanie publiczne dla NCBJ w ostatnich latach nie zmalało, mimo ograniczenia dotacji na działalność statutową. Centrum zostały przyznane dodatkowe środki, m.in. na zadania związane z procesem połączeniowym Instytutu Problemów Jądrowych i Instytutu Energii Atomowej Polatom.

Podczas spotkania przedyskutowano rozwiązania, które powinny przynieść efekt synergii i uczynić z Centrum silną i konkurencyjną instytucję badawczą, która w przyszłości z powodzeniem będzie pełnić rolę tzw. Technical Support Organization dla wdrażanie energetyki jądrowej w Polsce.

 

Źródło: Ministerstwo Gospodarki


 

Kalendarz wydarzeń

Mon Tue Wed Thu Fri Sat San
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
O portalu | Korzystanie z serwisu | Kontakt w sprawie partnerstwa | Zastrzeżenia prawne

Wszystkie materiały są objęte prawem autorskim. Przedruk, powielanie, dystrybucja lub w innej, jakiejkolwiek formie, przetwarzanie, bez zgody Wydawcy jest zabroniony. Działania wbrew powyższym zapisom skutkują odpowiedzialnością karną wynikającą z prawa autorskiego i praw pokrewnych.
Copyright © 2010-2016 by elektrownia-jadrowa.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.