Koszt budowy polskiej atomówki - skąd tak duże różnice w szacunkach? wnp.pl

Jest jeszcze zbyt wcześnie, aby szacować koszt polskiej elektrowni jądrowej. Będzie on bowiem zależał od wielu elementów, takich jak na przykład ostateczny zakres dostawy, czy też uwarunkowania terenu, na którym powstanie - mówi Adam Rozwadowski, dyrektor Areva w Polsce.

Jakie mogą być koszty budowy elektrowni jądrowej w Polsce? Są różne szacunki od 3 do 5 milionów euro za 1 MW.

- Jest jeszcze zbyt wcześnie, aby szacować koszt polskiej elektrowni jądrowej. Będzie on bowiem zależał od wielu elementów, takich jak na przykład ostateczny zakres dostawy, czy też uwarunkowania terenu, na którym powstanie (a przecież lokalizacje nie zostały jeszcze wybrane) czy od kosztów procedury licencyjnej, które będą uwarunkowane wymogami instytucji nadzoru. Są też kwestie leżące po stronie inwestora, których dostawca elektrowni nie jest w stanie precyzyjnie ocenić, takie jak np. opcje finansowania czy podłączenia do sieci przesyłowej i rozdzielczej.

Czy protesty społeczne spowolnią budowę siłowni? Referendum w Gąskach było jedną z pierwszych akcji przeciw energii jądrowej, po której nastąpiło wiele innych.

- Rozumiejąc i szanując emocje, jakie wywołała katastrofa w Fukushima-Daiichi chcielibyśmy, aby dzisiaj do debaty powrócił element racjonalny. Wydarzenia w Fukushimie podważyły zaufanie opinii publicznej co do niezawodności elektrowni jądrowych. Jesteśmy odpowiedzialni za poważne potraktowanie tej utraty zaufania. Powinniśmy odpowiedzieć na nie niesłabnącym zaangażowaniem na rzecz poprawy bezpieczeństwa.

Debata energetyczna nie może sprowadzać się do debaty "za lub przeciw energii jądrowej". Debata na temat energii musi być wolna od uprzedzeń i dogmatów. Wybór koszyka źródeł energii to gra o wysoką stawkę w wymiarze ekonomicznym i społecznym. To decyzja o efektach w skali globalnej, która może wpłynąć na wysokość rachunków za elektryczność płaconych przez przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe na całym świecie.

Jak skomentowałby Pan stwierdzenie, że Polska nie potrzebuje energii jądrowej, bo może zamiast tego inwestować w energie odnawialne i, być może, w gaz łupkowy.

- Jesteśmy przekonani, że różnorodność koszyka źródeł energii jest najlepszą odpowiedzią na to pytanie. Energia jądrowa ma w sposób naturalny w tym koszyku bardzo ważne miejsce.

Jednoczesne zaspokojenie potrzeby rozwoju gospodarczego i interesów społeczeństwa przy poszanowaniu środowiska naturalnego to jedno z największych wyzwań naszego stulecia. Trzeba rozwijać takie źródła energii, które nie mają negatywnego wpływu na klimat. Energia jądrowa spełnia te warunki, podobnie jak energie odnawialne, przy czym energia jądrowa pozwala na wyprodukowanie masowych ilości energii na zamówienie.

Energetyka jądrowa oferuje liczne korzyści z punktu widzenia ochrony środowiska, a także na polu ekonomicznym, strategicznym i eksploatacyjnym: pomaga przeciwdziałać zmianom klimatu; stanowi impuls rozwoju dla regionu, sprzyja tworzeniu dużej ilości wysokokwalifikowanych stanowisk pracy, które nie mogą być przenoszone w inne regiony; jest konkurencyjna z innymi źródłami energii elektrycznej wytwarzanej w elektrowniach innych typów; dostarcza atrakcyjną stopę wzrostu, a konsumenta chroni przez podwyżkami cen za energię w czasach drożejącej ropy i gazu; zapewnia stabilne koszty produkcji, a co za tym idzie zmniejsza niepewność co do stawki za energię elektryczną; zapewnia bezpieczeństwo dostaw: paliwo jądrowe jest łatwe do magazynowania, a złoża uranu, w przeciwieństwie do złóż ropy i do gazu, są dobrze rozproszone na całym świecie.

Źródło: WNP.PL

Autor: Dariusz Ciepiela


 

Kalendarz wydarzeń

Mon Tue Wed Thu Fri Sat San
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
O portalu | Korzystanie z serwisu | Kontakt w sprawie partnerstwa | Zastrzeżenia prawne

Wszystkie materiały są objęte prawem autorskim. Przedruk, powielanie, dystrybucja lub w innej, jakiejkolwiek formie, przetwarzanie, bez zgody Wydawcy jest zabroniony. Działania wbrew powyższym zapisom skutkują odpowiedzialnością karną wynikającą z prawa autorskiego i praw pokrewnych.
Copyright © 2010-2016 by elektrownia-jadrowa.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.