Kowalczyk odpowiedzialny za energetyką jądrową

Ministerstwo Skarbu Państwa poinformowało o zmianach w podziale komptencji wewnątrz resortu. Wojciech Kowalczyk przejmie zadania związane z nadzorem nad sektorem energetycznym oraz koordynacją rządowego programu energetyki jądrowej i inwestycji w obiekty energetyki jądrowej.

Wojciech Kowalczyk do Ministerstwa Skarbu Państwa trafił w lutym br., kiedy nadzór właścicielski nad sektorem górnictwa węgla kamiennego przejął resort skarbu. Został wówczas pełnomocnikiem rządu ds. restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego, na stanowisku sekretarza stanu. Kowalczyk wrócił do Ministerstwa Skarbu, w którym był wiceministrem do listopada ub.r., po czym został powołany na pełnomocnika rządu ds. naprawy sytuacji w polskim górnictwie i przeszedł do Ministerstwa Gospodarki.

Kowalczyk jest ekonomistą związanym z bankowością. Posiada doświadczenie w pracy z polskimi i międzynarodowymi instytucjami finansowymi. Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie SGH).


 

Kalendarz wydarzeń

Mon Tue Wed Thu Fri Sat San
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
O portalu | Korzystanie z serwisu | Kontakt w sprawie partnerstwa | Zastrzeżenia prawne

Wszystkie materiały są objęte prawem autorskim. Przedruk, powielanie, dystrybucja lub w innej, jakiejkolwiek formie, przetwarzanie, bez zgody Wydawcy jest zabroniony. Działania wbrew powyższym zapisom skutkują odpowiedzialnością karną wynikającą z prawa autorskiego i praw pokrewnych.
Copyright © 2010-2016 by elektrownia-jadrowa.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.