Kubacki: Koncentrujemy się na uzyskaniu poparcia społecznego dla en. Jądrowej, Rynek Infrastruktury,

- Teraz rząd bierze na swoje barki zadanie rzetelnego przekazania społeczeństwu informacji nt. energetyki jądrowej. 29 marca rozpoczynamy oficjalnie kampanię, za pomocą której nie zamierzamy promować energetyki jądrowej, tylko prowadzić działania informacyjno-edukacyjne – powiedział Zbigniew Kubacki, dyrektor departamentu energii jądrowej Ministerstwa Gospodarki podczas dyskusji o przyszłości polskiego atomu zorganizowanej w ramach XV Międzynarodowej Konferencji Europower.

- Jeżeli chodzi o polski program energetyki jądrowej, to system regulacyjny, prawny osiąga zaawansowany poziom. W 2011 przyjęto dwie ustawy gwarantujące realizację programu. Jest specustawa o realizacji inwestycji z końca czerwca, która pozwala PGE prowadzić samodzielnie proces inwestycyjny bez większych utrudnień. A wcześniej uchwalono inną ustawę, która zwiększa zakres bezpieczeństwa – prawo atomowe zmieniło zasady funkcjonowania Państwowej Agencji Atomistyki. Będzie to teraz urząd dbający o bezpieczeństwo funkcjonowania przyszłych obiektów jądrowych. Nie tylko elektrowni, ale także inwestycji towarzyszących w tym składowiska paliwa i odpadów promieniotwórczych – przypomniał Zbigniew Kubacki. - Warto podkreślić, że obie ustawy zostały przyjęte niemal jednogłośnie, mimo że było to krótko po katastrofie w Fukushimie – dodał.


Dyrektor departamentu energii jądrowej Ministerstwa Gospodarki poinformował, że kolejny etap, który jest obecnie realizowany, to rozporządzenia, które uszczegóławiają wspomniane ustawy. Tych rozporządzeń jest ponad 20. Większość z nich Rada Ministrów przyjęła. - Regulacje, to najbardziej zawansowana część polskiego programu energetyki jądrowej. Ale czeka nas jeszcze kilka zmian w przyszłości i przyjęcie bardzo ważnego dokumentu – to implementacja prawa unijnego jeśli chodzi o składowiska odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa. Ta dyrektywa musi być wprowadzona do połowy przyszłego roku. Obecnie trwają prace nad tą ustawą - poinformował.


- Teraz będziemy się koncentrowali na uzyskaniu poparcia społecznego. To staje się istotną częścią programu energetyki jądrowej, a wpłynęły na to niekorzystne wydarzenia. Mam tu na myśli wypadek w Japonii, decyzję Niemiec o rezygnacji z atomu, zawieszenie programów we Włoszech i w Szwajcarii – powiedział Kubacki. - To spowodowało, że pojawiły się pewne niepokoje i obawy społeczeństwa we wszystkich krajach w Europie, w tym w Polsce. Według statystyk poparcie dla energetyki jądrowej wynosiło ponad 50 proc. Przed 2009 r. po czym po Fukushimie spadło do 31 proc., potem znowu wzrosło pod koniec 2011 r. do 38 proc. – dodał.


Jak zaznaczył przedstawiciel MG, rząd bierze na swoje barki zadanie rzetelnego przekazania społeczeństwu informacji nt. energetyki jądrowej. - 29 marca rozpoczynamy oficjalnie kampanię, za pomocą której nie zamierzamy promować energetyki jądrowej, tylko prowadzić działania informacyjno-edukacyjne. Kampania obejmie ona cały wachlarz narzędzi – od programów telewizyjnych, filmów popularnonaukowych, artykułów po konferencje i debaty. Będzie także strona internetowa. Kampania potrwa dwa lata. A celem jest zwiększenie poparcia dla energetyki jądrowej tak, aby Polacy z odpowiednim zasobem wiedzy mogli podchodzić ze spokojem do rozwoju energetyki jądrowej w Polsce - podsumował.

 

Źródło: Rynek Infrastruktury


 

Kalendarz wydarzeń

Mon Tue Wed Thu Fri Sat San
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
O portalu | Korzystanie z serwisu | Kontakt w sprawie partnerstwa | Zastrzeżenia prawne

Wszystkie materiały są objęte prawem autorskim. Przedruk, powielanie, dystrybucja lub w innej, jakiejkolwiek formie, przetwarzanie, bez zgody Wydawcy jest zabroniony. Działania wbrew powyższym zapisom skutkują odpowiedzialnością karną wynikającą z prawa autorskiego i praw pokrewnych.
Copyright © 2010-2016 by elektrownia-jadrowa.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.