Luc Oursel nowym prezesem koncernu AREVA

29 czerwca b.r. rada nadzorcza AREVY wyznaczyła Luca Oursel'a, dotychczasowego Dyrektora ds. Marketingu na nowego prezesa zarządu spółki. Luc Oursel zastąpi Anne Lauvergeon, pełniącą tę funkcję od 2001 roku.

Decyzją rady nadzorczej firmy AREVA, francuskiego koncernu energetycznego, który w Polsce ubiega się o kontrakt na dostawę technologii jądrowej do pierwszej tego typu siłowni w Polsce, jej nowym prezesem zostanie Luc Oursel, dotychczasowy Dyrektor ds. Marketingu. Zastąpi on Anne Lauvergeon, której kadencji nie przedłużył Przydent Nicolas Sarkozy.

Rada powołała także trzech nowych członków zarządu. Zostali nimi Philippe Knoche, Sébastien de Montessus i Olivier Wantz.

Anne Lauvergeon pełniła funkcję prezesa firmy od 2001 roku. W ciągu 10 lat udało jej się przekształcić AREVĘ w globalnego lidera na rynku energii tak nuklearnej jak i odnawialnej. Niewątpliwym sukcesem Anne Lauvergeon było wprowadzenie zintegrowanego modelu działania, który umożliwił rozwinięcie aktywności grupy w następujących dziedzinach: projektowanie i budowa elektrowni jądrowych, produkcja, wzbogacanie oraz przerób paliwa jądrowego, jak również dostarczanie klientom firmy AREVA usług spełniających ich oczekiwania oraz odpowiadających ich potrzebom. W czasie kadencji Anne Lauvergeon grupa AREVA rozwinęła na szeroką skalę działalność w zakresie energii odnawialnej - wiatrowej, biomasy, biogazu, słonecznej i wodorowej.

„Powołanie Luca Oursela na prezesa oraz wyznaczenie nowego składu rady zarządu jest kontynuacją założeń i celów AREVY,  podjętych wraz z początkiem jej działalności.” oświadczył Jean Cyril Spinetta, przewodniczący rady nadzorczej AREVA. 

Biogram

Luc Oursel (51 lat) jest absolwentem Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris, kierunku Inżynierii Górnictwa. Swoją karierę rozpoczął w 1984 roku w Regionalnym Oddziale Przemysłu i Badań dla regionu Rhone-Alps, gdzie stał na czele wydziału „Energii i Zasobów Mineralnych”. W 1988 roku rozpoczął pracę w Departamencie Gazu Naturalnego, Elektryczności i Węgla Ministerstwa Przemysłu, kierując Departamentem Elektryczności, a następnie był zastępcą dyrektora Departamentu Gazu Naturalnego, Elektryczności i Węgla. W lutym 1991 został technicznym doradcą Ministra Obrony. Do jego kompetencji należało doradztwo w zakresie zagadnień związanych z przemysłem,  badaniami oraz programami zbrojeniowymi. W 1993 roku dołączył do grupy Schneider Electric najpierw jako dyrektor generalny SAE Gardy, następnie jako dyrektor generalny Schneider Shanghai Industrial Control. W 1998 został mianowany prezesem i dyrektorem generalnym Schneider Electric Italia, a w 2001 roku został dyrektorem przemysłowym. W 2002 roku, Luc Oursel został wiceprezesem generalnym Sidel Solutions (sprzedaż, usługi, inżynieria). W 2004 roku otrzymał nominację na stanowisko wiceprezesa odpowiedzialnego za Geodis - spółkę zależną, a w 2006 na dyrektora generalnego grupy. 2 stycznia 2007 roku Luc Oursel został prezesem i dyrektorem generalnym Areva NP.  22 marca 2007 roku, rada nadzorcza AREVY powołała go na członka zarządu AREVY. W 2009 roku, został mianowany na stanowisko dyrektora generalnego, odpowiadającego za operacje jądrowe. W styczniu 2011 został awansowany na dyrektora zarządzającego oraz dyrektora ds. operacji międzynarodowych, marketingu i projektów.

Luc Oursel jest również członkiem rady nadzorczej Safran i Souriau oraz prezesem SFEN (Société Française de l'Energie Nucléaire).


 

Kalendarz wydarzeń

Mon Tue Wed Thu Fri Sat San
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
O portalu | Korzystanie z serwisu | Kontakt w sprawie partnerstwa | Zastrzeżenia prawne

Wszystkie materiały są objęte prawem autorskim. Przedruk, powielanie, dystrybucja lub w innej, jakiejkolwiek formie, przetwarzanie, bez zgody Wydawcy jest zabroniony. Działania wbrew powyższym zapisom skutkują odpowiedzialnością karną wynikającą z prawa autorskiego i praw pokrewnych.
Copyright © 2010-2016 by elektrownia-jadrowa.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.