MAEA dobrze ocenia realizację polskiego programu jądrowego, wnp.pl.

Eksperci Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej pozytywnie ocenili przygotowania Polski do wdrożenia Programu Polskiej Energetyki Jądrowej.

22 marca br. dobiegła końca tygodniowa wizyta ekspertów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej w ramach Zintegrowanego Przeglądu Infrastruktury Jądrowej (INIR). Ostateczny raport zostanie zaprezentowany pod koniec czerwca, ale już teraz członkowie misji docenili Polskę m.in. za wysokie standardy współpracy w ramach konsultacji na szczeblu krajowym i międzynarodowym oraz za wdrożenie nowoczesnych regulacji prawnych.

Celem wizyty ekspertów Agencji było wsparcie starań Polski w zakresie możliwie najlepszego przygotowania się do wdrożenia PPEJ oraz ocena rozwoju krajowej infrastruktury jądrowej. MAEA opracowała wytyczne, które pomagają krajom wdrażającym energetykę jądrową zapewnić bezpieczne, odpowiedzialne i zrównoważone wykorzystanie tej technologii. O przeprowadzenie misji INIR Polska wystąpiła w 2009 roku.

- Wyniki misji MAEA nas bardzo satysfakcjonują ale i motywują do dalszych starań w przygotowaniu naszego programu jądrowego. Polska wdraża PPEJ w oparciu o najlepsze standardy i przy bliskiej współpracy z Agencją. Nadal będziemy korzystać z zaplecza eksperckiego oraz pięćdziesięcioletniego doświadczenia jakim dysponuje Agencja by móc wdrożyć ten pionierski w skali krajowej projekt - powiedziała Hanna Trojanowska, pełnomocnik rządu ds. polskiej energetyki jądrowej.

Analizie zostało poddanych 19 obszarów PPEJ, takich jak np.: ramy prawne polityki krajowej i zarządzania wdrożeniem PPEJ, bezpieczeństwo fizyczne i systemy zabezpieczeń, ramy regulacyjne, obejmujące bezpieczeństwo jądrowe i ochronę przed promieniowaniem jonizującym, rozwój zasobów ludzkich i zaplecza naukowo-badawczego oraz zaangażowanie przemysłu oraz proces zamówień i dostaw. W INIR wzięły udział kluczowe podmioty zaangażowane w realizację Programu czyli: Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Ochrony Środowiska, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Państwowa Agencja Atomistyki, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Urząd Dozoru Technicznego, Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych oraz firmy - Polskie Sieci Elektroenergetyczne i PGE Energia Jądrowa oraz PGE EJ1 Sp. z o.o.- inwestor oraz operator pierwszej polskiej elektrowni jądrowej.

- Polska zrobiła bardzo duży postęp w rozwoju krajowej infrastruktury jądrowej. W wielu obszarach zostały spełnione wymogi dla krajów gdzie projekty jądrowe są na kolejnych, zaawansowanych etapach realizacji. W szczególności warto podkreślić prowadzony przez Ministerstwo Gospodarki i inwestora, proces zaangażowania zainteresowanych stron, w tym w ramach konsultacji trans granicznych - ocenia Juan Carlos Lentijo, przewodniczący misji INIR.

Ostatnio misje INIR realizowane były w 9 krajach, między innymi w: Wietnamie, Białorusi, Chile, Indonezji, Republice Południowej Afryki czy Zjednoczonych Emiratach Arabskich. We wstępnej ocenie polskiego programu eksperci MAEA wyróżnili dobre praktyki, w tym proces konsultacji prowadzonych na szczeblu krajowym i międzynarodowym. Przekazano też rekomendacje i zalecenia co do dalszego rozwoju Programu. Całościowy Raport zostanie przekazany Polsce w czerwcu.

Autor: Dariusz Ciepiela

Źródło: wnp.pl


 

Kalendarz wydarzeń

Mon Tue Wed Thu Fri Sat San
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
O portalu | Korzystanie z serwisu | Kontakt w sprawie partnerstwa | Zastrzeżenia prawne

Wszystkie materiały są objęte prawem autorskim. Przedruk, powielanie, dystrybucja lub w innej, jakiejkolwiek formie, przetwarzanie, bez zgody Wydawcy jest zabroniony. Działania wbrew powyższym zapisom skutkują odpowiedzialnością karną wynikającą z prawa autorskiego i praw pokrewnych.
Copyright © 2010-2016 by elektrownia-jadrowa.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.