ME zastanawia się jak sfinansować budowę elektrowni jądrowej

W Ministerstwie Energii odbyła się konferencja w trakcie której dyskutowano m.in. na temat modeli ekonomiczno-finansowych wdrażanych w poszczególnych krajach dla zapewnienia przewidywalności inwestycji w energetykę jądrową.

W Ministerstwie Energii odbyła się konferencja w trakcie której dyskutowano m.in. na temat modeli ekonomiczno-finansowych wdrażanych w poszczególnych krajach dla zapewnienia przewidywalności inwestycji w energetykę jądrową.

Ministerstwo Energii wspólnie z Międzynarodową Agencją Energii Atomowej zorganizowało warsztaty pod nazwą „Establishing a Strategic Partnership and Contract Model for Expansion / Introduction of Nuclear Power Plants”.

Celem spotkania, jakie odbyło się w dniach 10-12 lutego 2016 r. w ME, była wymiana doświadczeń i zapoznanie się z najlepszymi światowymi praktykami dotyczącymi wdrażania energetyki jądrowej. Warsztaty umożliwiały również budowanie współpracypomiędzy stroną rządową, inwestorem, dostawcą technologii oraz innymi organizacjami uczestniczącymi w procesie inwestycyjnym.

Tematyka tegorocznych prezentacji dotyczyła m.in. modeli ekonomiczno-finansowych wdrażanych w poszczególnych krajach dla zapewnienia przewidywalności inwestycji w energetykę jądrową. Dyskutowano także na temat bilateralnych porozumień międzyrządowych zapewniających np. transfer technologii, szkolenie kadr dla przemysłu jądrowego.

Rozmawiano również o modelowaniu procesu inwestycyjnego w budowie elektrowni jądrowych celem właściwej alokacji ryzyka pomiędzy poszczególnymi stronami: inwestor, operator elektrowni jądrowej, oraz odbiorcy finalni energii elektrycznej.

Podczas dyskusji zaprezentowano również aktualny status programów 20 państw wdrażających lub posiadających energetykę jądrową. W warsztatach wzięło udział ponad 50 ekspertów z blisko 20 krajów.

żródło:wnp.pl


 

Kalendarz wydarzeń

Mon Tue Wed Thu Fri Sat San
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
O portalu | Korzystanie z serwisu | Kontakt w sprawie partnerstwa | Zastrzeżenia prawne

Wszystkie materiały są objęte prawem autorskim. Przedruk, powielanie, dystrybucja lub w innej, jakiejkolwiek formie, przetwarzanie, bez zgody Wydawcy jest zabroniony. Działania wbrew powyższym zapisom skutkują odpowiedzialnością karną wynikającą z prawa autorskiego i praw pokrewnych.
Copyright © 2010-2016 by elektrownia-jadrowa.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.