Ministerstwo Energii uspokaja: nic nie zakłóca programu jądrowego

Projekt budowy elektrowni jądrowej jest obecnie przedmiotem szczegółowych analiz, dotyczą one przede wszystkim przyjętych metod, założeń i koncepcji organizacyjno - technologicznych. Nic nie wskazuje, by zaistniały przesłanki do zaniechania projektu – informuje Ministerstwo Energii.

To odpowiedź na spekulacje prasowe dot. rezygnacji z planów budowy elektrowni jądrowej w Polsce, pojawiające się po informacji, że zlikwidowane ma być stanowisko pełnomocnika do spraw polskiej energetyki jądrowej.

 

Ministerstwo Energii przypomina, że urząd pełnomocnika rządu ds. polskiej energetyki jądrowej piastowała Hanna Trojanowska do 15 kwietnia 2014 r. Ówczesny rząd po dymisji pełnomocnika nie przerwał realizacji projektu lecz uznał, że powoływanie innej osoby na stanowisko pełnomocnika nie jest celowe.

- Projekt budowy elektrowni jądrowej jest obecnie przedmiotem szczegółowych analiz.  Dotyczą one przede wszystkim przyjętych metod, założeń i koncepcji organizacyjno - technologicznych. Nic nie wskazuje by zaistniały przesłanki do zaniechania projektu. Nie ulega wątpliwości, że na dziś energia jądrowa, choć jest droga inwestycyjnie, to zapewnia niemal w 100 proc. dyspozycyjne źródło energii elektrycznej przy względnie niewielkich kosztach jej wytworzenia. Koszt paliwa w elektrowni jądrowej tylko w 10 proc. wpływa na cenę wytworzonego prądu, podczas gdy w elektrowniach gazowych, stosowanych w Niemczech dla zrównoważenia bardzo podatnych na aurę generatorów z OZE, aż w 75 proc. – informuje Ministerstwo Energii.

Resort podkreśla, że elektrownia jądrowa to, uwzględniając wszystkie uwarunkowania, projekt do realizacji na dekadę. Nie spowoduje więc rezygnacji z węgla i wszelkie głosy, że dążenie do pełnego wykorzystania  krajowych zasobów energetycznych może mieć tu jakikolwiek wpływ na decyzje dotyczącą kontynuacji programu atomowego nie są uzasadnione merytoryczne.

- Wydobywany w kraju węgiel będzie podstawowym źródłem energii niezależnie od  rozwoju energetyki jądrowej – podkreśla Ministerstwo Energii.


 

Kalendarz wydarzeń

Mon Tue Wed Thu Fri Sat San
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
O portalu | Korzystanie z serwisu | Kontakt w sprawie partnerstwa | Zastrzeżenia prawne

Wszystkie materiały są objęte prawem autorskim. Przedruk, powielanie, dystrybucja lub w innej, jakiejkolwiek formie, przetwarzanie, bez zgody Wydawcy jest zabroniony. Działania wbrew powyższym zapisom skutkują odpowiedzialnością karną wynikającą z prawa autorskiego i praw pokrewnych.
Copyright © 2010-2016 by elektrownia-jadrowa.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.