Na Pomorzu rośnie przychylność dla elektrowni jądrowej, wnp.pl

Wyniki badań opinii przeprowadzonych jesienią 2013 r. przez TNS Polska na zlecenie PGE EJ 1 pokazują, że dwie trzecie mieszkańców Pomorza popiera budowę elektrowni jądrowej i jest to poparcie utrzymujące się na tym poziomie od początku pomiarów opinii. Znacząco - w stosunku do badań przeprowadzonych wiosną 2013 r. - wzrosło natomiast poparcie w województwie zachodniopomorskim.

Ponad 90 proc. mieszkańców obu województw deklaruje, że posiada wiedzę na temat energetyki jądrowej. Wzrosła również liczba osób, które dostrzegają potrzebę prowadzenia dalszych działań informacyjno-edukacyjnych.

Badani odpowiadali na pytanie o poparcie dla budowy elektrowni jądrowej w dwóch wariantach - gdyby miała zostać zlokalizowana poza miejscem ich zamieszkania (w Polsce) oraz w ich najbliższym sąsiedztwie (w pobliżu miejsca zamieszkania). Badania pokazują, że utrzymuje się podział na pozytywnie nastawione do energetyki jądrowej województwo pomorskie i niechętne inwestycji zachodniopomorskie. Przy czym w porównaniu do poprzedniej fali badania (wiosna 2013 r.) w obu województwach wzrósł odsetek osób, które popierają budowę elektrowni jądrowej w Polsce. W województwie zachodniopomorskim wzrost poparcia jest znaczący - z 29 proc. do 37 proc., natomiast w pomorskim utrzymuje się na zbliżonym poziomie (59 proc. wiosną 2013 i 61 proc. jesienią 2013).

Jednocześnie w obu województwach zmniejszyła się liczba niezdecydowanych - z 10 proc. do 8 proc. w województwie pomorskim oraz z 18 proc. do 7 proc. w zachodniopomorskim. W pomorskim niezdecydowani zasilili grono zwolenników, w zachodniopomorskim podzielili się pomiędzy zwolenników (8 pkt. proc.) i przeciwników (3 pkt. proc.).

Poparcie dla energetyki jądrowej w Polsce wzrasta wśród mieszkańców większości badanych gmin. Jeśli chodzi o poparcie dla budowy elektrowni jądrowej w pobliżu miejsca zamieszkania, wśród mieszkańców Pomorza utrzymuje się ono na stałym, wysokim poziomie - 57 proc. mieszkańców popiera inwestycję, 34 proc. jest jej przeciwnych, natomiast 9 proc. nie ma w tej sprawie zdania. W gminach Krokowa, Choczewo i Gniewino utrzymuje się na niezmiennie wysokim poziomie.

Wzrosło natomiast poparcie dla budowy elektrowni jądrowej w województwie zachodniopomorskim - z 21 proc. do 28 proc. wzrósł odsetek zwolenników, z 73 proc. do 69 proc. zmalała grupa przeciwników. Z 6 proc. do 3 proc. zmniejszyła się również grupa niezdecydowanych.

Poparcie dla budowy elektrowni w pobliżu miejsca zamieszkania utrzymuje się na w miarę stałym poziomie we wszystkich badanych gminach. Wyraźnym wyjątkiem jest Koszalin, gdzie poparcie dla inwestycji wzrosło z 26 proc. do 36 proc.

Badani zostali poproszeni także o wskazanie korzyści i obaw związanych z inwestycją. Postrzegane korzyści w poszczególnych gminach są związane głównie z rozwojem regionu i lokalnego rynku pracy. Jedynym wyjątkiem jest gmina Mielno, gdzie trzy czwarte mieszkańców nie widzi żadnych korzyści wynikających z budowy elektrowni jądrowej.
Obawy mieszkańców poszczególnych gmin dotyczą głównie ryzyka awarii elektrowni jądrowej. Na tym tle wyróżnia się Mielno, gdzie dominują obawy o spadek atrakcyjności turystycznej gminy.

Dziewięciu na dziesięciu mieszkańców województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego deklaruje, iż posiada wiedzę na temat energetyki jądrowej, elektrowni jądrowych, ich roli gospodarczej i wpływu na środowisko. W tej grupie większość - 59 proc. ankietowanych z województwa pomorskiego i 58 proc. z zachodniopomorskiego - określa swoją wiedzę jako przeciętną lub dostateczną.

W porównaniu do poprzedniej, wiosennej edycji badań, znacząco wzrósł odsetek osób, które swoją wiedzę oceniają jako dobrą i bardzo dobrą - z 22 proc. do 35 proc. w województwie pomorskim oraz z 23 proc. do 34 proc. w województwie zachodniopomorskim. Zmniejszyła się również grupa oceniająca swoją wiedzę jako niedostateczną - z 9 proc. do 6 proc. w pomorskim i z 14 proc. do 8 proc. w zachodniopomorskim.

Deklarowany poziom wiedzy badanych można interpretować w kategoriach bezpieczeństwa informacyjnego mieszkańców, które wzrosło praktycznie we wszystkich lokalizacjach, w których przeprowadzono badanie.

W województwie zachodniopomorskim z 52 proc. do 69 proc. wzrósł odsetek osób, które dostrzegają potrzebę prowadzenia działań informacyjnych i edukacyjnych związanych z energetyką jądrową i zasadami działania elektrowni jądrowych. Jedna na pięć osób nie widzi takiej potrzeby lub nie ma w tej sprawie zdania. Jest to wynik zbliżony do województwa pomorskiego, gdzie potrzeba prowadzenia działań informacyjno-edukacyjnych utrzymuje się na wysokim poziomie - obecnie jest to 76 proc. w porównaniu do 72 proc. w poprzedniej, wiosennej fali badania.

Coraz silniejszą potrzebę prowadzenia działań informacyjno-edukacyjnych mają mieszkańcy Mielna (wzrost z 39 proc. do 50 proc.), Koszalina (wzrost z 60 proc. do 78 proc.) oraz Choczewa (wzrost z 70 proc. do 85 proc.). W pozostałych gminach na potrzebę prowadzenia działań informacyjnych wskazuje stały, wysoki odsetek badanych (od 68 do 74%).

PGE EJ 1 cyklicznie monitoruje nastawienie opinii publicznej i wiedzę na temat planowanej budowy elektrowni jądrowej w Polsce. Ostatni sondaż został przeprowadzony w okresie październik-listopad 2013 r. przez instytut TNS Polska.

Badanie było prowadzone techniką wywiadu bezpośredniego, jedynie w Mielnie wykorzystano technikę wywiadu telefonicznego. Łącznie przeprowadzono 2504 wywiady ze stałymi mieszkańcami gmin będących potencjalnymi lokalizacjami elektrowni jądrowej oraz w pobliskich większych miastach.
Autor: Dariusz Ciepiela
Źródło: WNP.PL


 

Kalendarz wydarzeń

Mon Tue Wed Thu Fri Sat San
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
O portalu | Korzystanie z serwisu | Kontakt w sprawie partnerstwa | Zastrzeżenia prawne

Wszystkie materiały są objęte prawem autorskim. Przedruk, powielanie, dystrybucja lub w innej, jakiejkolwiek formie, przetwarzanie, bez zgody Wydawcy jest zabroniony. Działania wbrew powyższym zapisom skutkują odpowiedzialnością karną wynikającą z prawa autorskiego i praw pokrewnych.
Copyright © 2010-2016 by elektrownia-jadrowa.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.