Nastroje społeczne uniemożliwią rozwój energetyki jądrowej?

Konieczne jest, aby polskie wymagania dot. bezpieczeństwa reaktorów były jednym z najważniejszych kryteriów wyboru technologii jądrowej. To istotny element w procesie stopniowego i konsekwentnego budowania zaufania Polaków do technologii jądrowej - mówi Bruno Blotas, odpowiedzialny za rozwój Arevy w Polsce i krajach bałtyckich.

Czy antyjądrowe nastroje społeczne mogą być poważną przeszkodą w rozwoju energetyki jądrowej w Polsce i innych europejskich krajach?

- Wypadek w Fukushimie wniósł do opinii publicznej niepokój i zasiał wątpliwości co do niezawodności elektrowni jądrowych. Taka sytuacja ma miejsce zarówno w Polsce, jak i gdzie indziej. Pytania, jakie mogą sobie zadawać Polacy, wymagają szczególnej odpowiedzi, bo kraj nie ma jeszcze realnego doświadczenia w energetyce jądrowej, podczas gdy zapowiedziane inwestycje dotyczą Polski w średnim terminie. 

Polskie Ministerstwo Gospodarki ocenia, że 51 proc. Polaków popiera dzisiaj energetykę jądrową, co wskazuje na pozytywną tendencję 

Do nas należy wysłuchanie rodzących się pytań i wsparcie naszych polskich rozmówców w udzieleniu na nie odpowiedzi. Wobec różnych uczestników programu jądrowego zaangażowanych w polski projekt, należy wykazać się podejściem pedagogicznym, pokazać dobre strony rozwoju energetyki jądrowej i dać jasne odpowiedzi w kwestiach, które zwłaszcza po Fukushimie budzą kontrowersje po to, aby zapobiec szerzeniu się irracjonalnych obaw. 

Musimy przypominać, że nowoczesna technologia jądrowa jest bezpieczna. Fukushima pokazała zdolność światowej energetyki jądrowej do błyskawicznego wyciągania wniosków z wypadków, podobnie jak to miało miejsce po Three-Mile Island i Czarnobylu. Francuski sektor energetyki jądrowej, reprezentowany przez Areva i EDF, ma długą tradycję niezawodności, bezpieczeństwa i przejrzystości. Sprzyja temu niezależność francuskiej instytucji nadzoru nad bezpieczeństwem jądrowym, specjalistyczne wsparcie techniczne ze strony IRSN (Instytut Ochrony Radiologicznej i Bezpieczeństwa Jądrowego), utworzenie Lokalnych Komisji Informacyjnych oraz Wysokiego Komitetu ds. Przejrzystości i Informacji o Bezpieczeństwie Jądrowym. To kompletna struktura służy za wzór na całym świecie. 

Oczywiście, szczególnie bliski dialog trzeba nawiązać z mieszkańcami rejonów, w których mogłyby powstać reaktory. We Francji, gdzie od czasu wdrożenia programu energetyki jądrowej w latach 50 XX w., nie zdarzył się żaden poważny wypadek, energetyka jądrowa przyniosła wymierne korzyści, zwłaszcza jeśli chodzi o zatrudnienie. A francuskie społeczeństwo "przyzwyczaiło się" do niej, do tego stopnia, że ważnym stało się przypominanie zagadnień bezpieczeństwa jądrowego, aby ponownie uwrażliwić na nie społeczeństwo. Te zadania realizuje przede wszystkim instytucja nadzoru nad bezpieczeństwem jądrowym, ASN.

Jak sektor jądrowy może przekonać społeczeństwo, że elektrownie jądrowe są bezpieczne? 

- To co się zdarzyło w Fukushimie dowodzi, że rzeczy, które wydawały się niemożliwe lub bardzo mało prawdopodobne, mogą się zdarzyć. Do wypadku w Fukushimie wiele krajów rozważało bezpieczeństwo jądrowe jako zjawisko związane z prawdopodobieństwem. Fukushima pokazała, że rzeczy najmniej prawdopodobne mogą się zdarzyć, trzeba więc być przygotowanym na wszystkie zagrożenia. Nie wystarczy powiedzieć - o to, co zrobiliśmy, żeby podobny wypadek już się więcej nie wydarzył. Trzeba powiedzieć co zrobimy, gdyby do wypadku jednak doszło. 

Musimy uwzględniać to, że może się zdarzyć najcięższy wypadek w elektrowniach jądrowych, czyli stopienie rdzenia reaktora , co się stało w kilku reaktorach w Fukushimie. W tym celu potrzebne jest wspólne działanie operatora, regulatora i budowniczego reaktora, którzy muszą zapewnić, że to co się stanie w reaktorze nie wpłynie w żaden sposób na środowisko i że nie będzie żadnych wycieków z elektrowni. W następstwie "stress testów" przeprowadzonych zarówno na poziomie krajowym (zwłaszcza we Francji), jak i europejskim, zaproponowano ulepszenia koncepcji reaktora EPR, ale są one nieznaczne. Koncepcja reaktora EPR zakłada bowiem rozwiązania na wypadek ewentualności stopienia rdzenia lub kombinacji kilku zagrożeń. 

Konieczne jest, aby polskie wymagania dot. bezpieczeństwa reaktorów były jednym z najważniejszych kryteriów wyboru technologii jądrowej. To istotny element w procesie stopniowego i konsekwentnego budowania zaufania Polaków do technologii jądrowej.

 

Autor: Dariusz Ciepiela

Źródło: wnp.pl


 

Kalendarz wydarzeń

Mon Tue Wed Thu Fri Sat San
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
O portalu | Korzystanie z serwisu | Kontakt w sprawie partnerstwa | Zastrzeżenia prawne

Wszystkie materiały są objęte prawem autorskim. Przedruk, powielanie, dystrybucja lub w innej, jakiejkolwiek formie, przetwarzanie, bez zgody Wydawcy jest zabroniony. Działania wbrew powyższym zapisom skutkują odpowiedzialnością karną wynikającą z prawa autorskiego i praw pokrewnych.
Copyright © 2010-2016 by elektrownia-jadrowa.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.