NCBJ będzie tworzyć normy dla technologii jądrowych, wnp.pl

NCBJ jako największy instytut badawczy w Polsce, ma doświadczenie w obszarach zainteresowania komitetów technicznych, do których zostało zaproszone przez Polski Komitet Normalizacyjny. Eksperci, będący pracownikami NCBJ, od wielu lat zasiadają w ciałach doradczych najważniejszych światowych instytucji takich jak np. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA), UNSCEAR (ciało doradcze dla ONZ w kwestii promieniowania jonizującego) oraz biorą udział w największych światowych projektach badawczych (jak np. zderzacz hadronów LHC w Genewie) i wielu innych.Zaangażowanie NCBJ w działalność normalizacyjną to jedno z zadań realizowanych w ramach wsparcia dla polskiego programu energetyki jądrowej w roli tzw. TSO (ang. Technical Support Organisation). Uzupełnia ono zadania związane z analizami bezpieczeństwa reaktorów jądrowych, na potrzeby których powstaje Centrum Informatyczne Świerk. Projekt o wartości 97,7 mln zł, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ma zapewnić wsparcie informatyczne także dla innych sektorów energetyki i przemysłu.

Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) to jeden z największych instytutów badawczych w Polsce, zatrudniający ponad tysiąc pracowników. Zajmuje się m.in. wspieraniem budowy polskiej energetyki jądrowej, badaniami podstawowymi z dziedziny fizyki subatomowej (fizyka cząstek elementarnych i jądrowa, fizyka plazmy gorącej itp.) oraz stosowaniem metod fizyki jądrowej i produkcją urządzeń dla rozmaitych gałęzi nauki i gospodarki, w tym medycyny. NCBJ posiada jedyny w Polsce reaktor badawczy Maria wykorzystywany do wytwarzania izotopów promieniotwórczych, radiacyjnej modyfikacji materiałów oraz badań na wiązkach neutronów. Ośrodek uczestniczy w międzynarodowych przedsięwzięciach badawczych oraz w pracach nad nowymi technologiami jądrowymi. Urządzenia opracowane w NCBJ będą wdrażane w Parku Naukowo-Technologicznym w Świerku.

 

Źródło: wnp.pl


 

Kalendarz wydarzeń

Mon Tue Wed Thu Fri Sat San
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
O portalu | Korzystanie z serwisu | Kontakt w sprawie partnerstwa | Zastrzeżenia prawne

Wszystkie materiały są objęte prawem autorskim. Przedruk, powielanie, dystrybucja lub w innej, jakiejkolwiek formie, przetwarzanie, bez zgody Wydawcy jest zabroniony. Działania wbrew powyższym zapisom skutkują odpowiedzialnością karną wynikającą z prawa autorskiego i praw pokrewnych.
Copyright © 2010-2016 by elektrownia-jadrowa.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.