NCBJ z dostępem do banku danych Agencji Energii Jądrowej.

Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) jako pierwsze w Polsce, skorzystało z dostępu do banku danych Agencji Energii Jądrowej Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (NEA-DATA-BANK). Dzięki temu naukowcy ze Świerku, jako nieliczni w kraju, posiadają i nieustannie poszerzają unikatowe kompetencje w zakresie oceny bezpieczeństwa obiektów jądrowych, takich jak reaktory energetyczne.

W Narodowym Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) zainstalowano właśnie nowy kod obliczeniowy Monte Carlo, TRIPOLI-4v8.1, który uzyskano z międzynarodowego banku danych NEA-DATA-BANK. Instytut ze Świerku jest więc pierwszym podmiotem w Polsce, który uzyskał dostęp do międzynarodowych narzędzi obliczeniowych jak również wyników eksperymentalnych z całego świata (w tym z USA i Japonii) niezbędnych do ich weryfikacji. Pozwoli to na podniesienie krajowych kompetencji z zakresu bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.

- Kod obliczeniowy Tripoli-4v8.1 jest pierwszym narzędziem z międzynarodowej bazy danych, z którego postanowiliśmy skorzystać. Służy do fizycznej (neutronowej) analizy rdzeni reaktorów. Wyznaczenie strumienia fotonów gamma w berylu z wykorzystaniem dotychczasowych narzędzi było bardzo trudne do dokładnego wykonania. Teraz, z zastosowaniem nowej wersji kodu Tripoli-4v8.1, w ramach współpracy pomiędzy CEA i NCBJ przy projekcie GAMMA MAJOR, będziemy mogli np. sprawdzić prawidłowość obliczeń ciepła wydzielanego w reflektorze w Jules Horowitz Reactor w Cadarache, we Francji – mówi mgr inż. Janusz Malesa z Zakładu Energetyki Jądrowej NCBJ, pierwszy w Polsce liaison officer NEA-DATA-BANK.

Polska jest członkiem Agencji Energii Jądrowej Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (NEA OECD) od 2010 roku. Na mocy porozumienia pomiędzy Ministerstwem Gospodarki a NEA-DATA-BANK z 24 listopada 2014 roku mamy dostęp do około 2000 udokumentowanych pakietów programów komputerowych i baz danych. Co więcej, NEA-DATA-BANK służy jako forum wymiany informacji oraz doświadczeń w zakresie specjalistycznej wiedzy głównie z obszaru energetyki jądrowej.

Dzięki poszczególnym elementom bazy można realizować prace związane z modelowaniem instalacji jądrowych i obliczaniem przekrojów czynnych; analizą pracy reaktorów w stanach ustalonych; gospodarką paliwem jądrowym; zagadnieniami ekonomicznymi eksploatacji reaktorów; kinetyką, sprzężonymi analizami neutronowymi i cieplno-przepływowymi; bezpieczeństwem radiologicznym i analizą awarii; wymianą ciepła w stanach ustalonych i nieustalonych, hydrodynamiką, termodynamiką; analizami wytrzymałościowymi i rozkładami naprężeń; nagrzewaniem promieniami gamma oraz projektowaniem osłon; ogólnymi metodami matematycznymi i algorytmami obliczeniowymi; wpływem instalacji jądrowych na środowisko naturalne, gospodarką odpadami oraz zmianą właściwości w materiałach pod wpływem promieniowania.

- Najważniejszą zaletą jest jednak możliwość weryfikacji prowadzonych obliczeń z wynikami zgromadzonych w bazie eksperymentów. Tylko tak można określić prawidłowość zastosowanych narzędzi, które służą m.in. do analiz bezpieczeństwa instalacji jądrowych, w tym reaktorów energetycznych. Ma więc to kolosalne znaczenie dla powodzenia realizacji programu jądrowego w Polsce. Kompetencje jakie teraz posiadamy pozwalają nam na modelowanie obiektów jądrowych, opracowanie narzędzi ocen bezpieczeństwa, ich weryfikację oraz porównanie z wynikami eksperymentalnymi - w rezultacie na przeprowadzenie całościowej analizy bezpieczeństwa przyszłej elektrowni jądrowej - tłumaczy Tomasz Jackowski, kierujący pracami Zakładu Energetyki Jądrowej NCBJ.

Obecnie naukowcy ze Świerku, jako jedni z nielicznych w Polsce, dysponują unikatowymi kompetencjami w zakresie bezpieczeństwa instalacji jądrowych i ochrony radiologicznej. Od momentu powstania NCBJ (wrzesień 2011 rok) podjęto tu szereg działań mających na celu odmłodzenie kadry oraz modernizację infrastruktury badawczej i technicznej. Wykorzystanie środków Unii Europejskiej oraz intensyfikacja współpracy z organizacjami międzynarodowymi takimi jak MAEA, NEA, Euratom, SNETP jak również wiodącymi ośrodkami badawczymi jak francuski CEA czy producentami reaktorów zaowocowało powstaniem zespołów eksperckich zdominowanych przez młodych ludzi, kierowanych przez ekspertów z dużym doświadczeniem.

Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) to jeden z największych instytutów badawczych w Polsce, zatrudniający ponad tysiąc pracowników. Zajmuje się m.in. wspieraniem budowy polskiej energetyki jądrowej, badaniami podstawowymi z dziedziny fizyki subatomowej (fizyka cząstek elementarnych i jądrowa, fizyka plazmy gorącej itp.) oraz stosowaniem metod fizyki jądrowej i produkcją urządzeń dla rozmaitych gałęzi nauki i gospodarki, w tym medycyny. NCBJ posiada jedyny w Polsce reaktor badawczy Maria wykorzystywany do wytwarzania izotopów promieniotwórczych, radiacyjnej modyfikacji materiałów oraz badań na wiązkach neutronów. Ośrodek uczestniczy w międzynarodowych przedsięwzięciach badawczych oraz w pracach nad nowymi technologiami jądrowymi. Urządzenia opracowane w NCBJ będą wdrażane w Parku Naukowo-Technologicznym w Świerku.

Źródło: wnp.pl
 


 

Kalendarz wydarzeń

Mon Tue Wed Thu Fri Sat San
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
O portalu | Korzystanie z serwisu | Kontakt w sprawie partnerstwa | Zastrzeżenia prawne

Wszystkie materiały są objęte prawem autorskim. Przedruk, powielanie, dystrybucja lub w innej, jakiejkolwiek formie, przetwarzanie, bez zgody Wydawcy jest zabroniony. Działania wbrew powyższym zapisom skutkują odpowiedzialnością karną wynikającą z prawa autorskiego i praw pokrewnych.
Copyright © 2010-2016 by elektrownia-jadrowa.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.