NUTECH 2014

Sukcesem zakończyła się międzynarodowa konferencja NUTECH - 2014 (RECENT DEVELOPMENT AND APPLICATIONS OF NUCLEAR TECHNOLOGIES), która odbyła się w dniach 21-24 września w Warszawie. Konferencję zorganizował Instytut Chemii i Techniki Jądrowej przy znaczącym współudziale Polskiego Towarzystwa Nukleonicznego oraz Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH. Honorowy patronat konferencji objęli: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Prof. Lena Kolarska-Bobińska, Minister Gospodarki, Pan Janusz Piechociński, Prezes Państwowej Agencji Atomistyki, Pan Janusz Włodarski, Pani Hanna Trojanowska (PGE), Herve Bernard (CEA), Dominique Miniere (SFEN) oraz Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, Prof. Hanna Gronkiewicz-Waltz.


W konferencji NUETECH2014 wzięło udział 130 uczestników, w tym goście z Niemiec, Austrii, Włoch, Belgii, Francji, Litwy, Szwecji, Portugalii, Hiszpanii, Turcji, Brazylii, Bangladeszu, Japonii, Chin i Korei Południowej. W trakcie konferencji wygłoszonych zostało 48 prezentacji ustnych, a podczas sesji plakatowej zaprezentowano 66 posterów. Trzeci dzień konferencji wypełniła sesja zorganizowana wspólnie z Politechniką Warszawską w ramach International Nuclear Energy Congress. Była ona w całości poświęcona przyszłości energetyki jądrowej w Polsce: zagadnieniom bezpieczeństwa, aspektom inżynierskim obiektów jądrowych, programom badawczym i kształceniu kadr. Więcej informacji znajduje się na stronie konferencji (nutech2014.com), na której można pobrać książkę abstraktów i fotografie z sesji naukowych i towarzyszących imprez.
Spotkanie kontynuuje organizowane wcześniej, co trzy lata krajowe sympozja naukowe z cyklu „Zastosowania technik jądrowych w przemyśle, medycynie, ochronie środowiska i rolnictwie”. Pierwszą konferencję o randze międzynarodowej zorganizowano w Białowieży, następną w Krakowie. Konferencja w zamierzeniu organizatorów miała wypełnić lukę, jaka powstała w światowej tematyce dotyczącej zastosowań technik jądrowych po zaprzestaniu organizacji spotkań w Lipsku (w dawnym NRD). W Warszawie w szerokim gronie specjalistów z różnych dziedzin atomistyki prezentowano tematy z zakresu wykorzystania energii jądrowej m.in. w kontekście polskich planów w dziedzinie energetyki.
Spotkanie to pozwoliło na tle światowych osiągnięć ocenić możliwości krajowego przemysłu w różnych dziedzinach zastosowań technik nuklearnych. Celem konferencji było stworzenie uczestnikom okazji do przedstawienia wyników prac badawczych w szczególności zaprezentowania kierunków i trendów w dziedzinie zastosowań technik nuklearnych. Spośród licznych już obecnie zastosowań technik jądrowych w programie naukowym konferencji znalazły się: Procesy radiacyjne, Radiacyjne technologie w ochronie środowiska, Technika nuklearna w służbie zdrowia i biologii, Jądrowe techniki analityczne, Ochrona radiologiczna, Nukleoniczne systemy kontroli, Tomografia przemysłowa, Zastosowania radioznaczników, Odpady promieniotwórcze, Kontrola jakości w technikach nuklearnych, Radiacyjna modyfikacja polimerów, Technologie radiacyjne, Identyfikacja i konserwacja obiektów o znaczeniu historycznym.


 

Kalendarz wydarzeń

Mon Tue Wed Thu Fri Sat San
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
O portalu | Korzystanie z serwisu | Kontakt w sprawie partnerstwa | Zastrzeżenia prawne

Wszystkie materiały są objęte prawem autorskim. Przedruk, powielanie, dystrybucja lub w innej, jakiejkolwiek formie, przetwarzanie, bez zgody Wydawcy jest zabroniony. Działania wbrew powyższym zapisom skutkują odpowiedzialnością karną wynikającą z prawa autorskiego i praw pokrewnych.
Copyright © 2010-2016 by elektrownia-jadrowa.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.