Opóźnienie przyjęcia polskiego programu jądrowego.

Nastąpi opóźnienie w przyjęciu Programu Polskiej Energetyki Jądrowej (PPEJ). Jeszcze niedawno Ministerstwo Gospodarki zapowiadało, że Program zostanie przyjęty przez rząd do końca 2013 r. Wiadomo już, że tak się nie stanie.
W 2013 r. zaplanowano jeszcze dwa posiedzenia Rady Ministrów. Pierwsze z nich ma się odbyć 24 grudnia i w jego porządku obrad nie ma dyskusji o PPEJ. Kolejne posiedzenie Rady Ministrów zaplanowane jest na 30 grudnia, nie upubliczniono jeszcze jego programu, ale według informacji przekazanych wnp.pl przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów także na tym posiedzeniu nie będzie mowy o PPEJ.
W ciągu kilku najbliższych dni PPEJ ma zostać podpisany przez ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego i ma zostać przekazany na Komitet Stały Rady Ministrów a następnie na Radę Ministrów. Kiedy rząd zajmie się PPEJ tego nie wiadomo, będzie to uzależnione w dużej mierze od tempa prac na Komitecie Stałym Rady Ministrów.

Na przyjęcie Programu Polskiej Energetyki Jądrowej czeka głównie Polska Grupa Energetyczna (PGE), która ma wybudować pierwszą elektrownię jądrową w Polsce. Decyzje dot. rozwoju energetyki jądrowej, jakie ma podjąć PGE, są uzależnione od PPEJ.

Jeszcze w lutym 2011 r. opublikowano ogłoszenie o przetargu na wybór inżyniera kontraktu. Zadaniem inżyniera kontraktu jest doradzanie PGE EJ 1 (spółce celowej z grupy PGE odpowiedzialnej za budowę elektrowni jądrowej) na etapie przygotowań projektu do budowy i samej budowy elektrowni jądrowej. Bez przyjęcia PPEJ rozstrzygnięcie tego przetargu jest jednak nie nastąpi.

- Decyzją inwestora, czyli PGE SA, rozstrzygnięcia w kluczowych sprawach takich jak przetarg na inżyniera kontraktu czy postępowanie zintegrowane będą podejmowane po przyjęciu Programu Polskiej Energetyki Jądrowej (PPEJ) - poinformowała wnp.pl spółka PGE EJ 1.

Zwycięzca postępowania na inżyniera kontraktu, jak szacowała PGE ogłaszając przetarg w 2011 roku , ma dostać zamówienie na 10 lat o szacunkowej wartości około 1,25 mld zł.

Inżynier kontraktu (Owner’s Engineer) stanowić będzie integralną część organizacji inwestora (czyli spółki PGE EJ 1) wspierając go w przygotowaniu i realizacji projektu budowy elektrowni jądrowej. Ma być podmiotem wspierającym PGE EJ 1 w realizacji zadań i wypełnianiu obowiązków inwestora w stosunku do dostawcy technologii reaktora i głównego wykonawcy EPC oraz pozostałych wykonawców kluczowych prac.
Zakres prac przewiduje cztery główne obszary współpracy: udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania zintegrowanego, w szczególności w zakresie wyboru dostawcy technologii reaktora oraz głównego wykonawcy EPC, zarządzanie projektem, jakością i bezpieczeństwem oraz rozwój kompetencji własnych Inwestora, nadzór nad realizacją inwestycji oraz uzyskiwanie wymaganych zezwoleń (m.in. dozoru jądrowego) i pozwoleń oraz zarządzanie łańcuchem dostaw i kontraktami.

Wybór inżyniera kontraktu ma być wstępem do ogłoszenia tzw. postępowania zintegrowanego. Postępowanie zintegrowane zakłada przeprowadzenie jednego postępowania, które łączy kluczowe elementy projektu budowy elektrowni jądrowej, czyli wybór partnera strategicznego lub biznesowego, który zapewni dostawę technologii, generalnego wykonawcy, dostawę usług wsparcia w zakresie eksploatacji i utrzymania ruchu elektrowni, dostawy paliwa oraz zapewni finansowanie dłużne. Znaczący głos przy ogłaszaniu postępowania zintegrowanego będzie miał właśnie inżynier kontraktu.

Program Polskiej Energetyki Jądrowej kierownictwo Ministerstwa Gospodarki (MG) przyjęło 11 października 2013 r. Założono wówczas, że PPEJ zostanie przyjęty przez Radę Ministrów do końca 2013 r.

Z PPEJ wynika, że przetarg zintegrowany ma być ogłoszony w 2014 r., a jego rozstrzygniecie przewidywane jest w 2016 r. Spółka PGE EJ 1 już odbyła serię wstępnych spotkań z dostawcami technologii jądrowej i potencjalnymi partnerami.

Z PPEJ wynika, że do końca 2016 r. nastąpi ustalenie lokalizacji i zawarcie kontraktu na wybraną technologię pierwszej elektrowni jądrowej. Lata 2017 i 2018 to wykonanie projektu technicznego i uzyskanie wymaganych prawem decyzji i opinii. Budowa pierwszego bloku jądrowego w Polsce ma rozpocząć się w roku 2019, jego podłączenie do sieci zaplanowano na rok 2024.
Autor: Dariusz Ciepiela
Źródło: WNP.PL
 


 

Kalendarz wydarzeń

Mon Tue Wed Thu Fri Sat San
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
O portalu | Korzystanie z serwisu | Kontakt w sprawie partnerstwa | Zastrzeżenia prawne

Wszystkie materiały są objęte prawem autorskim. Przedruk, powielanie, dystrybucja lub w innej, jakiejkolwiek formie, przetwarzanie, bez zgody Wydawcy jest zabroniony. Działania wbrew powyższym zapisom skutkują odpowiedzialnością karną wynikającą z prawa autorskiego i praw pokrewnych.
Copyright © 2010-2016 by elektrownia-jadrowa.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.