Opóźnienie w przetargu jądrowym za 1,25 mld zł.

Nastąpi opóźnienie w rozstrzygnięciu przetargu na wybór inżyniera kontraktu do budowy elektrowni jądrowej. Jeszcze niedawno planowano, że nastąpi to do końca br., teraz ten termin wydaje się nierealny. Można spodziewać się także późniejszego ogłoszenia przetargu na tzw. postępowanie zintegrowane.
- Decyzją inwestora, czyli PGE SA, rozstrzygnięcia w kluczowych sprawach takich jak przetarg na inżyniera kontraktu czy postępowanie zintegrowane będą podejmowane po przyjęciu Programu Polskiej Energetyki Jądrowej (PPEJ) - informuje PGE EJ 1, spółka z grupy PGE, która ma być odpowiedzialna za przygotowanie i budowę pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce.
Program Polskiej Energetyki Jądrowej (PPEJ) kierownictwo Ministerstwa Gospodarki (MG) przyjęło 11 października 2013 r. Założono wówczas, że PPEJ zostanie przyjęty przez Radę Ministrów do końca 2013 r. Nawet jeżeli rząd przyjmie PPEJ do końca grudnia br., to ważnych decyzji nie będzie mógł rozstrzygnąć zarząd PGE a to z dość prostego powodu, że zarząd PGE nie ma pełnego składu.

Rada Nadzorcza PGE opublikowała 20 listopada br. ogłoszenie postępowania kwalifikacyjnego na prezesa oraz członków zarządów PGE SA. Rada poszukuje kandydatów na stanowiska prezesa oraz wiceprezesów ds. finansowych, ds. korporacyjnych, ds. operacyjnych i handlu oraz ds. rozwoju.

Termin składania ofert przez kandydatów mija 5 grudnia br., a rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami odbędą się w od 9 do 13 grudnia br. Dodatkowe rozmowy kwalifikacyjne mogą się odbyć w dniach 16-19 grudnia. To by wskazywało, że nowy zarząd PGE poznamy jeszcze przed świętami. Nowo wybrany zarząd PGE będzie musiał zapoznać się ze spółką, więc wątpliwe jest, że już w pierwszych tygodniach swojego urzędowania będzie decydował o tak ważnych kwestiach jak wybór inżyniera kontraktu do budowy elektrowni jądrowej czy ogłoszenie przetargu zintegrowanego.

W lutym 2011 r. opublikowano ogłoszenie o przetargu na wybór inżyniera kontraktu. Zadaniem inżyniera kontraktu jest doradzanie PGE EJ 1 na etapie przygotowań projektu do budowy i samej budowy elektrowni jądrowej. Zwycięzca postępowania, jak szacowała PGE ogłaszając przetarg w 2011 roku , ma dostać zamówienie na 10 lat o szacunkowej wartości około 1,25 mld zł.

Według wcześniej pojawiających się informacji na krótkiej liście potencjalnych doradców PGE przy budowie elektrowni jądrowej znalazło się konsorcjum firm Scott Wilson Polska i Tractebel Engineering, swoje oferty złożyły również firmy Exelon Generation Company, LLC i Amec Nuclear UK Ltd.
Inżynier kontraktu (Owner’s Engineer) stanowić będzie integralną część organizacji inwestora (czyli spółki PGE EJ 1) wspierając go w przygotowaniu i realizacji projektu budowy elektrowni jądrowej. Ma być podmiotem wspierającym PGE EJ 1 w realizacji zadań i wypełnianiu obowiązków inwestora w stosunku do dostawcy technologii reaktora i głównego wykonawcy EPC oraz pozostałych wykonawców kluczowych prac.

Zakres prac przewiduje cztery główne obszary współpracy: udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania zintegrowanego, w szczególności w zakresie wyboru dostawcy technologii reaktora oraz głównego wykonawcy EPC, zarządzanie projektem, jakością i bezpieczeństwem oraz rozwój kompetencji własnych Inwestora, nadzór nad realizacją inwestycji oraz uzyskiwanie wymaganych zezwoleń (m.in. dozoru jądrowego) i pozwoleń oraz zarządzanie łańcuchem dostaw i kontraktami.

Z kolei na pierwszy kwartał 2014 r. planowano ogłoszenie przetargu na postępowanie zintegrowane. Postępowanie zintegrowane zakłada przeprowadzenie jednego postępowania, które łączy kluczowe elementy projektu budowy elektrowni jądrowej, czyli wybór partnera strategicznego lub biznesowego, który zapewni dostawę technologii, generalnego wykonawcy, dostawę usług wsparcia w zakresie eksploatacji i utrzymania ruchu elektrowni, dostawy paliwa oraz zapewni finansowanie dłużne.

Rozstrzygniecie postępowania zintegrowanego przewidywane jest w 2016 r.

Spółka PGE EJ 1 już odbyła serię wstępnych spotkań z dostawcami technologii jądrowej i potencjalnymi partnerami.

Z PPEJ wynika, że do końca 2016 r. nastąpi ustalenie lokalizacji i zawarcie kontraktu na wybraną technologię pierwszej elektrowni jądrowej. Lata 2017 i 2018 to wykonanie projektu technicznego i uzyskanie wymaganych prawem decyzji i opinii. Budowa pierwszego bloku jądrowego w Polsce ma rozpocząć się w roku 2019, jego podłączenie do sieci zaplanowano na rok 2024.

Autor: Dariusz Ciepiela
Źródło: WNP.PL


 

Kalendarz wydarzeń

Mon Tue Wed Thu Fri Sat San
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
O portalu | Korzystanie z serwisu | Kontakt w sprawie partnerstwa | Zastrzeżenia prawne

Wszystkie materiały są objęte prawem autorskim. Przedruk, powielanie, dystrybucja lub w innej, jakiejkolwiek formie, przetwarzanie, bez zgody Wydawcy jest zabroniony. Działania wbrew powyższym zapisom skutkują odpowiedzialnością karną wynikającą z prawa autorskiego i praw pokrewnych.
Copyright © 2010-2016 by elektrownia-jadrowa.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.