„Pakiet atomowy”, kluczowy dla rozwoju energetyki jądrowej dokument trafi pod obrady komisji nadzwyczajnej, Magdalena Szlaz, elektrownia-jadrowa.pl

We środę 30 marca w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektów nowelizacji Prawa atomowego oraz ustawy inwestycyjnej, dokumentów niezbędnych, by umożliwić w Polsce rozpoczęcie budowy pierwszej elektrowni jądrowej. Projekty nowelizacji zostały przedstawione posłom przez Hannę Trojanowską, pełnomocnik rządu ds. energetyki jądrowej i wiceminister gospodarki oraz Zdzisława Gawlika, wiceministra skarbu. Sejm zamierza powołać komisję nadzwyczajną, do której trafią projekty wymienionych ustaw. Nie wyklucza się również skierowania dokumentów do komisji ochrony środowiska i poddanie ich głosowaniu.

 

Obydwa dokumenty są kluczowe dla rozwoju sektora energetyki jądrowej w Polsce. Prawo atomowe określa ogólne warunki i regulacje prawne w tym zakresie, kwestie związane z dozorem jądrowym, zezwoleń na działalność obiektów jądrowych oraz odpowiedzialność za ewentualne szkody, z kolei zadaniem ustawy inwestycyjnej jest stworzenie odpowiedniego zaplecza inwestycyjnego, by wspomniany rozwój zapewnić.  

W trakcie debaty posłowie wszystkich klubów i kół poselskich w swoich wystąpieniach opowiedzieli się za przeprowadzeniem merytorycznej debaty o energetyce jądrowej. Chociaż i ich zdania w kwestii budowy elektrowni jądrowej są widocznie podzielone. Klub PO zwrócił uwagę na fakt, że w chwili obecnej z uwagi na ostatnie wydarzenia w Japonii emocje społeczne są dość napięte, co wymaga szczególnej ostrożności. Jeden z posłów PiS zarzucił ustawie inwestycyjnej obarczanie zbyt dużą odpowiedzialnością państwo, zamiast inwestora całego przedsięwzięcia, czyli grupę energetyczną PGE. SLD wzywa do przeprowadzenia referendum zaś PSL i PJN uważa, że najważniejszym zadaniem jest przyspieszenie prac i przyjęcie niezbędnych ustaw.

Sejm ma powołać komisję nadzwyczajną, do której zostanie skierowany projekt nowelizacji ustaw dotyczących energetyki jądrowej i niewykluczone, że dokumenty zostaną dodatkowo skierowane do komisji ochrony środowiska i poddane głosowaniu.  

FOT: źródło: serwis Gover.pl


 

Kalendarz wydarzeń

Mon Tue Wed Thu Fri Sat San
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
O portalu | Korzystanie z serwisu | Kontakt w sprawie partnerstwa | Zastrzeżenia prawne

Wszystkie materiały są objęte prawem autorskim. Przedruk, powielanie, dystrybucja lub w innej, jakiejkolwiek formie, przetwarzanie, bez zgody Wydawcy jest zabroniony. Działania wbrew powyższym zapisom skutkują odpowiedzialnością karną wynikającą z prawa autorskiego i praw pokrewnych.
Copyright © 2010-2016 by elektrownia-jadrowa.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.