„Pakiet atomowy” opóźniony?, Magdalena Szlaz, elektrownia-jadrowa.pl

Termin rozpatrzenia „pakietu atomowego”, który planowo miał  być przyjęty do końca 2010 roku, został przełożony przez Komitet Stały Rady Ministrów.

Biuro prasowe resortu gospodarki poinformowało, że Komitet Stały monitorujący prace nad Programem Polskiej Energetyki Jądrowej (PPEJ) oraz założeniami projektu ustawy o energetyce jądrowej, zdecydował rozpatrzyć teksty, uwzględniające dotychczasowe ustalenia, na następnym posiedzeniu, które odbędzie się 13 stycznia.

30 grudnia Ministerstwo Gospodarki poddało pod konsultacje społeczne Prognozę Oddziaływania na Środowisko projektu PPEJ. Zgodnie z prognozą przyjęcie PPEJ przez Radę Ministrów do końca 2010 roku było niemożliwe z powodu przeprowadzenia niezbędnej oceny oddziaływania na środowisko. W rezultacie przyjęcie programu jądrowego opóźni się o mniej więcej pół roku (do 30 czerwca 2011), a co za tym idzie terminy kolejnych etapów również ulegną przesunięciu.

Według wcześniejszych ustaleń Ministerstwo Gospodarki zapowiadało przyjęcie założeń PPEJ do końca 2010 roku, zgodnie z którymi pierwszy blok elektrowni jądrowej miał zostać uruchomiony do końca 2020 roku, wybór lokalizacji oraz zawarcie kontraktu na budowę elektrowni miały się odbyć do 2013 roku, zaś w latach 2012-2030 miały powstać kolejne siłownie.

Przedstawiciele Polskiej Grupy Energetycznej, inwestora elektrowni, podkreślają, że wdrożenie niezbędnych przepisów prawnych jest warunkiem terminowej realizacji projektu.


 

Kalendarz wydarzeń

Mon Tue Wed Thu Fri Sat San
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
O portalu | Korzystanie z serwisu | Kontakt w sprawie partnerstwa | Zastrzeżenia prawne

Wszystkie materiały są objęte prawem autorskim. Przedruk, powielanie, dystrybucja lub w innej, jakiejkolwiek formie, przetwarzanie, bez zgody Wydawcy jest zabroniony. Działania wbrew powyższym zapisom skutkują odpowiedzialnością karną wynikającą z prawa autorskiego i praw pokrewnych.
Copyright © 2010-2016 by elektrownia-jadrowa.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.