„Pakiet atomowy” przyjęty przez Sejm

Sejm przyjął rządowy „pakiet atomowy” , na który składa się projekt ustawy Prawo atomowe oraz ustawa inwestycyjna. To niezbędne dokumenty, by umożliwić Polsce rozwój energetyki jądrowej.

 Projekt nowelizacja prawa atomowego przeszedł głosem 407 posłów, z kolei za ustawą inwestycyjną opowiedziało się 414 posłów. Wszystkie poprawki, których wprowadzenie rekomendowała komisja nadzwyczajna zostały przyjęte. Dotyczą one m.in.  tzw. funduszu inwestycyjnego, którego środki wpłacane przez operatora elektrowni jądrowej mają służyć w przyszłości na jej likwidację. Ponadto mniej restrykcyjne będą wymogi w zakresie wykazania przez inwestora posiadania odpowiednich środków na realizację przedsięwzięcia. Pozostałe koncentrują się kwestiach własnościowych gruntów pod elektrownię, a także ewentualnych sprzeczności z prawem UE.

Projekt nowelizacji prawa określa wymogi w zakresie bezpieczeństwa, zakres nadzoru Państwowej Agencji Atomistyki (PAA), instytucji sprawującej dozór nad inwestycją, a także mówi o obowiązku informowania społeczeństwa o decyzjach podejmowanych przez dozór i innych czynnikach, które mogą mieć decydujący wpływ na bezpieczeństwo.
Nowe przepisy określiły również poziom minimalnej odpowiedzialności finansowej za szkody tj. 300 mln SDR, które będą ponoszone przez operatorów elektrowni.
Jeśli chodzi o tzw. ustawę inwestycyjną stanowi ona zbiór zasad dotyczących przygotowania oraz realizacji inwestycji jądrowych i towarzyszących takich jak: elektrownie jądrowe, zakłady wzbogacania, wytwarzania i przerobu paliwa jądrowego czy składowiska odpadów promieniotwórczych. Inwestycje towarzyszące to m.in. linie przesyłowe prądu z elektrowni, infrastruktura komunikacyjna, wodociągi i zaplecze socjalne.
 

W następnej kolejności projekty ustaw trafią do Senatu.
Jeśli proces ustanawiania legislacji zakończy się zgodnie z planem czyli z dniem 1 lipca 2011 wejdzie w życie, wówczas będzie można rozpocząć drugi etap czyli wybór lokalizacji oraz technologii jądrowej.


 

Kalendarz wydarzeń

Mon Tue Wed Thu Fri Sat San
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
O portalu | Korzystanie z serwisu | Kontakt w sprawie partnerstwa | Zastrzeżenia prawne

Wszystkie materiały są objęte prawem autorskim. Przedruk, powielanie, dystrybucja lub w innej, jakiejkolwiek formie, przetwarzanie, bez zgody Wydawcy jest zabroniony. Działania wbrew powyższym zapisom skutkują odpowiedzialnością karną wynikającą z prawa autorskiego i praw pokrewnych.
Copyright © 2010-2016 by elektrownia-jadrowa.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.