Pełnomocnik rządu ds. energetyki jądrowej zrezygnowała, Dariusz Ciepiela, WNP.PL

11 kwietnia 2014 r. Hanna Trojanowska, pełnomocnik rządu ds. polskiej energetyki jądrowej, złożyła rezygnację zajmowanej funkcji. Jako powód podała wypełnienie powierzonych jej zadań. O możliwym odejściu Hanny Trojanowskiej z tej funkcji mówiło się nieoficjalnie już wcześniej.
Hanna Trojanowska odpowiadała za całokształt rozwoju i wdrażania energetyki jądrowej w Polsce. Przygotowała i przedstawiła Radzie Ministrów Program polskiej energetyki jądrowej (PPEJ), który został przyjęty przez rząd 28 stycznia 2014 r.


- Nie było do tej pory tak intensywnego i owocnego czasu dla energii jądrowej w Polsce jak ostatnie pięć lat. Po rezygnacji z projektu jądrowego w Żarnowcu na początku lat 90-tych, musieliśmy podjąć pracę od początku. Dziś, po blisko 5 latach pełnienia funkcji pełnomocnika i wykonaniu powierzonych mi zadań, odchodzę ze stanowiska w poczuciu, że nadany został właściwy kierunek rozwoju energetyki jądrowej w Polsce - podkreśla Hanna Trojanowska cytowana w komunikacie resortu gospodarki.

W ostatnich latach Hanna Trojanowska wielokrotnie wypowiadała się dla portalu wnp.pl i miesięcznika Nowy Przemysł.

Przyjęcie Programu PEJ przez Radę Ministrów zakończyło formalny etap przygotowań do budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Za realizację zadań w zakresie rozwoju energetyki jądrowej odpowiedzialny jest Minister Gospodarki, który będzie kontynuował dalsze zadania w tym obszarze. Są one związane przede wszystkim z przygotowywaniem planu w zakresie postępowania z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym oraz wspieraniem polskich przedsiębiorców i sektora naukowego na rzecz ich zaangażowania w realizację inwestycji jądrowych w Polsce i za granicą. Ponadto Minister Gospodarki będzie koordynował działania na rzecz kształcenia i szkolenia kadr dla instytucji i firm związanych z energetyką jądrową, jak również szeroko pojętej komunikacji i edukacji.

Wspólnie z Ministrem Gospodarki w ramach Programu PEJ współpracować będą m.in. Ministerstwo Skarbu Państwa, Państwowa Agencja Atomistyki oraz Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych. Realizacja inwestycji należy zaś do inwestora, czyli Polskiej Grupy Energetycznej (PGE), która jest bezpośrednio odpowiedzialna za budowę elektrowni jądrowych i infrastruktury towarzyszącej.

Pełnomocnik rządu ds. polskiej energetyki jądrowej został powołany 19 maja 2009 r. w randze podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki. Najważniejszym ze zrealizowanych działań przez pełnomocnika ds. energetyki jądrowej było opracowanie i przedstawienie Radzie Ministrów Programu polskiej energetyki jądrowej.

Autor: Dariusz Ciepiela
Źródło: WNP.PL


 

Kalendarz wydarzeń

Mon Tue Wed Thu Fri Sat San
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
O portalu | Korzystanie z serwisu | Kontakt w sprawie partnerstwa | Zastrzeżenia prawne

Wszystkie materiały są objęte prawem autorskim. Przedruk, powielanie, dystrybucja lub w innej, jakiejkolwiek formie, przetwarzanie, bez zgody Wydawcy jest zabroniony. Działania wbrew powyższym zapisom skutkują odpowiedzialnością karną wynikającą z prawa autorskiego i praw pokrewnych.
Copyright © 2010-2016 by elektrownia-jadrowa.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.