PGE chce się połączyć ze spółką PGE Energia Jądrowa, wnp.pl.

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna 23 kwietnia 2013 r. podjął decyzję o zamiarze połączenia PGE Polska Grupa Energetyczna z jednostką zależną, PGE Energia Jądrowa.

- Celem połączenia jest uproszczenie struktury kapitałowej Grupy PGE, ograniczenie kosztów związanych z utrzymywaniem osobnego podmiotu oraz zwiększenie efektywności zarządzania przygotowaniem projektu budowy elektrowni jądrowej z poziomu Centrum Korporacyjnego – przekonuje PGE w komunikacie.

Planowane połączenie nastąpi przez przeniesienie całego majątku spółki PGE Energia Jądrowa na PGE Polska Grupa Energetyczna (połączenie przez przejęcie) bez podwyższenia kapitału zakładowego PGE oraz bez wymiany akcji PGE EJ na akcje PGE.

PGE Energia Jądrowa jest spółką zależną PGE Polska Grupa Energetyczna, odpowiedzialną w ramach grupy kapitałowej za przygotowanie projektu budowy elektrowni jądrowej. PGE Polska Grupa Energetyczna posiada 100 proc. akcji PGE Energia Jądrowa dających 100 proc. głosów na jej Walnym Zgromadzeniu. Natomiast spółka PGE Energia Jądrowa posiada 51 proc. udziałów w PGE EJ1, spółce celowej, która odpowiada za przygotowanie procesu inwestycyjnego oraz budowę elektrowni jądrowej w Polsce (pozostałe 49 proc. udziałów w spółce posiada obecnie PGE Polska Grupa Energetyczna). Po połączeniu, 100 proc. udziałów w PGE EJ1 będzie posiadać PGE Polska Grupa Energetyczna.

 Autor: Dariusz Ciepiela
Żródło: WNP.PL


 

Kalendarz wydarzeń

Mon Tue Wed Thu Fri Sat San
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
O portalu | Korzystanie z serwisu | Kontakt w sprawie partnerstwa | Zastrzeżenia prawne

Wszystkie materiały są objęte prawem autorskim. Przedruk, powielanie, dystrybucja lub w innej, jakiejkolwiek formie, przetwarzanie, bez zgody Wydawcy jest zabroniony. Działania wbrew powyższym zapisom skutkują odpowiedzialnością karną wynikającą z prawa autorskiego i praw pokrewnych.
Copyright © 2010-2016 by elektrownia-jadrowa.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.