PGE EJ1 podpisała umowę na inżyniera kontraktu el. jądrowej.

11 września 2014 r. spółka PGE EJ 1 podpisała umowę z AMEC Nuclear UK Ltd na usługi doradztwa technicznego w procesie inwestycyjnym związanym z budową pierwszej polskiej elektrowni jądrowej o mocy ok. 3000 MW.

Podpisana umowa podzielona została na zakres podstawowy oraz zakres opcjonalny i obejmuje okres co najmniej dziesięciu lat. Wykonanie zakresu podstawowego planowane jest do czasu rozstrzygnięcia postępowania zintegrowanego, które połączy w jednym przetargu kluczowe elementy projektu jądrowego, m.in. wybór technologii i sposób finansowania. Poszczególne usługi będą zlecane w ramach umowy odrębnymi Upoważnieniami w miarę postępu prac w projekcie.

 

Wartość umowy to 1 327 978 177,52 zł netto, w tym cena za zakres podstawowy: 204 601 176,23 zł netto, a cena za zakres opcjonalny 1 123 377 001,29 zł netto. 

- Projekt jądrowy nabiera przyspieszenia. Ostatnie wydarzenia, m.in. umowa PGE z krajowymi partnerami biznesowymi, rozstrzygnięcie postępowania na wybór inżyniera kontraktu i wreszcie sprawne podpisanie umowy z wybranym wykonawcą, wzmacniają wiarygodność projektu i pozwalają na realizację kolejnych zaplanowanych zadań - komentuje Jacek Cichosz, prezes PGE EJ 1. 

PGE EJ 1 jest spółką Grupy Kapitałowej PGE i odpowiada za bezpośrednie przygotowanie procesu inwestycyjnego, przeprowadzenie badań lokalizacyjnych oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji warunkujących budowę elektrowni jądrowej. PGE EJ 1 odpowiada także za przeprowadzenie postępowania na wybór technologii przyszłej elektrowni jądrowej, a w przyszłości ma pełnić rolę jej operatora. 

Inżynier kontraktu wspierać będzie organizację Inwestora (PGE EJ 1) w przygotowaniu i realizacji projektu budowy elektrowni jądrowej. Przedmiot umowy obejmuje doradztwo w 13 obszarach: budowanie i gromadzenie potencjału Zamawiającego oraz gotowość do użytkowania elektrowni jądrowej; zarządzanie umowami; kultura bezpieczeństwa; wsparcie inżynieryjne; zezwolenia i pozwolenia; zintegrowany system zarządzania; Biuro Zarządzania Programem (ang. PMO); wsparcie w postępowaniu zintegrowanym; zapewnienie jakości; infrastruktura w miejscu lokalizacji; testowanie i rozruch; nadzór nad szkoleniami oraz nadzór nad dostawcami i łańcuchem dostaw. 

PGE EJ 1 wybrała inżyniera kontraktu w drodze przetargu publicznego, prowadzonego w trybie negocjacji. Wyniki postępowania ogłoszono w lipcu br. 3 września 2014 r. podpisana została umowa, na mocy której Tauron, Enea i KGHM kupią po 10 proc. udziałów w spółce PGE EJ1. Umowa wspólników zobowiązuje strony do wspólnego, proporcjonalnie do posiadanych udziałów, sfinansowania działań związanych z realizacją inwestycji przypadających na okres trzech kolejnych lat. Partnerzy przewidują, że łączne koszty z tego tytułu wyniosą około 1 mld zł. 
AMEC Nuclear UK Ltd jest jedną z wiodących na świecie firm świadczących usługi z zakresu doradztwa, inżynierii i zarządzania projektami dla klientów m.in. z branży energetycznej oraz paliwowej. Firma świadczy usługi dla największych podmiotów na całym świecie m.in. BP, Shell, EDF, EON i RWE. Firma zatrudnia na całym świecie ponad 27 tys. pracowników, w tym 3 tys. specjalistów jądrowych, zarówno w krajach o ugruntowanej pozycji w branży jądrowej, jak np. Wielka Brytania, Stany Zjednoczone czy Kanada, jak i w krajach dopiero wkraczających na rynek jądrowy. Amec posiada ponad 50 letnie doświadczenie w pełnieniu strategicznych funkcji dla wszystkich 19 obecnych i wycofanych z eksploatacji brytyjskich elektrowni jądrowych. Firma udzielała wsparcia dla 19 z 20 ostatnio uruchomionych reaktorów jądrowych w Stanach Zjednoczonych, pełni także funkcję Doradcy Technicznego w kanadyjskiej Ontario Power Generation. 

Autor: Dariusz Ciepiela
Źródło: WNP.PL


 

Kalendarz wydarzeń

Mon Tue Wed Thu Fri Sat San
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
O portalu | Korzystanie z serwisu | Kontakt w sprawie partnerstwa | Zastrzeżenia prawne

Wszystkie materiały są objęte prawem autorskim. Przedruk, powielanie, dystrybucja lub w innej, jakiejkolwiek formie, przetwarzanie, bez zgody Wydawcy jest zabroniony. Działania wbrew powyższym zapisom skutkują odpowiedzialnością karną wynikającą z prawa autorskiego i praw pokrewnych.
Copyright © 2010-2016 by elektrownia-jadrowa.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.