PGE EJ1 uruchamia Program Wsparcia Rozwoju Gmin Lokalizacyjnych

16 listopada br. PGE EJ1, spółka odpowiedzialna za przygotowanie procesu inwestycyjnego i budowę pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, zainaugurowała Program Wsparcia Rozwoju Gmin Lokalizacyjnych. Celem Programu jest umacnianie partnerskich relacji Spółki ze społecznością lokalną oraz władzami gmin Choczewo, Gniewino i Krokowa poprzez wspieranie istotnych dla mieszkańców i rozwoju terenów objętych działaniami inwestycyjnymi inicjatyw.

Budowanie i utrzymanie wysokiego poparcia dla energetyki jądrowej oraz bliska współpraca z gminami lokalizacyjnymi to strategiczne zadania Spółki PGE EJ1. Zainaugurowany Program Wsparcia Rozwoju Gmin Lokalizacyjnych stanowi realizację założeń zawartych w porozumieniu o współpracy, podpisanym w styczniu 2014 r. pomiędzy PGE EJ 1, władzami gmin lokalizacyjnych oraz marszałkiem województwa pomorskiego i pozwala stworzyć ramy formalne oraz organizacyjne dla transparentnej dystrybucji środków na realizację wybranych projektów. Beneficjantami programu mogą zostać zarówno gminy lokalizacyjne - Krokowa, Choczewo i Gniewino, organizacje i stowarzyszenia z terenów gmin, ponadto - przy projektach dotyczących rynku pracy - puckie i wejherowskie starostwa powiatowe.

- Wysokie poparcie społeczności lokalnej oraz bliska współpraca z władzami gmin to kluczowe kwestie przy realizacji tak złożonych pod względem prawnym, organizacyjnym, ale i społecznym projektów inwestycyjnych jak budowa pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Spółka PGE EJ1 dokłada wszelkich starań, aby budować dobrosąsiedzkie, otwarte i partnerskie relacje z mieszkańcami oraz wspólnie wypracowywać rozwiązania, które odpowiadają na ich najważniejsze potrzeby. Jestem przekonany, że Program Wsparcia Rozwoju Gmin Lokalizacyjnych stanowi bardzo ważny krok w tym kierunku. Przedsięwzięcie to przyczyni się do wyzwolenia potencjału społecznego lokalnych instytucji i organizacji, z korzyścią dla wszystkich mieszkańców - mówi Jacek Cichosz, prezes PGE EJ1.

W ramach Programu na wsparcie mogą liczyć wszystkie podmioty planujące realizację projektów edukacyjno-informacyjnych, propagujących wiedzę na temat energetyki jądrowej, wspierających gminne projekty inwestycyjne oraz – na poziomie powiatów puckiego i wejherowskiego - starostwa powiatowe planujące aktywności związane z lokalnym rynkiem pracy i szkolnictwem zawodowym. Składane wnioski będą oceniane przez Radę Konsultacyjną, w skład której wchodzą przedstawiciele spółki, władz i mieszkańców gmin Choczewo, Gniewino i Krokowa, starostw powiatowych w Pucku i Wejherowie oraz samorządu Województwa Pomorskiego. Rada opiniować będzie złożone projekty i rekomendować udzielenie wsparcia finansowego.

Jeszcze w 2015 roku na realizację projektów w ramach programu, spółka zamierza przeznaczyć 1 mln 200 tys. złotych. Budżet oraz termin rozpoczęcia naboru wniosków na kolejne lata będzie ogłaszany nie później niż 1 marca roku, którego nabór dotyczy.

Szczegółowe informacje na temat Programu Wsparcia Rozwoju Gmina Lokalizacyjnych można znaleźć na stronie internetowej Spółki PGE EJ 1 oraz na stronach internetowych gmin Krokowa, Choczewo i Gniewino oraz w lokalnych punktach informacyjnych w gminach Choczewo, Krokowa i Gniewino.

źródło: wnp.pl


 

Kalendarz wydarzeń

Mon Tue Wed Thu Fri Sat San
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
O portalu | Korzystanie z serwisu | Kontakt w sprawie partnerstwa | Zastrzeżenia prawne

Wszystkie materiały są objęte prawem autorskim. Przedruk, powielanie, dystrybucja lub w innej, jakiejkolwiek formie, przetwarzanie, bez zgody Wydawcy jest zabroniony. Działania wbrew powyższym zapisom skutkują odpowiedzialnością karną wynikającą z prawa autorskiego i praw pokrewnych.
Copyright © 2010-2016 by elektrownia-jadrowa.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.