PGE: konieczne wypracowanie systemu wsparcia dla atomu

Budowa elektrowni jądrowej jest kluczową inwestycją obniżającą emisyjność portfela wytwórczego grupy kapitałowej PGE jednak z punktu widzenia finansowania projektu oraz interesu odbiorców konieczne jest wypracowanie długoterminowego systemu wsparcia – uważa zarząd PGE.

Zarząd PGE w sprawozdaniu z działalności grupy PGE za okres 3 i 9 miesięcy 2015 podał, że grupa PGE zamierza kontynuować projekt budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej oraz rozwijać nowe moce w farmach wiatrowych. Zarząd PGE wskazuje zarazem, że obydwie inicjatywy będą realizowane wyłącznie w modelach biznesowych zapewniających ich ekonomiczną przewidywalność.

Zarząd PGE wskazuje, że budowa elektrowni jądrowej jest kluczową inwestycją obniżającą emisyjność portfela wytwórczego GK PGE, jednak z punktu widzenia finansowania projektu oraz interesu odbiorców konieczne jest wypracowanie długoterminowego systemu wsparcia. Zarząd PGE uważa, że podjęcie decyzji o rozpoczęciu fizycznej realizacji inwestycji i wystąpienie o wydanie przez rząd tzw. decyzji zasadniczej będzie możliwe w 2018 roku w oparciu o kształt systemu wsparcia i wyniki postępowania zintegrowanego.

Zmniejszenie emisyjności ma olbrzymie znaczenie dla grupy PGE. W pierwszych trzech kwartałach 2015 emisja CO2 z głównych instalacji wytwórczych grupy wyniosła ponad 44 mln ton CO2, a przydział tzw. darmowych uprawnień do emisji CO2 dla grupy w 2015 roku to niespełna 26,1 mln ton CO2. Z każdym rokiem ta ilość będzie malała, a możliwe, że koszty zakupu brakujących uprawnień nadal będą rosły.

PGE podaje, że w ciągu I półrocza 2015 roku cena uprawnień do emisjo CO2 wzrosła o 10 proc.z 7,0 euro/tona do ponad 7,7 euro/tona oraz wskazuje, że trend wzrostowy jest utrzymany i we wrześniu 2015 roku uprawnienia były handlowane średnio za 8,4 euro/tona.Zmiany te sprawiają, że długoterminowo grupa kapitałowa PGE spodziewa się silniejszej presji na wprowadzanie kolejnych modyfikacji w systemie handlu uprawnieniami do emisji CO2, a w konsekwencji szybszego wzrostu ich cen.

Z jakimi konsekwencjami? Zarząd PGE wskazuje, że konsekwencją jest w pierwszej kolejności spadek konkurencyjności elektrowni opartych o węgiel brunatny, które charakteryzują się wysokimi współczynnikami emisyjności CO2 w przeliczeniu na MWh, a także, że taka zmiana poprawia konkurencyjność nowobudowanych, wysokosprawnych bloków energetycznych spalających węgiel kamienny.

źródło: wnp.pl


 

Kalendarz wydarzeń

Mon Tue Wed Thu Fri Sat San
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
O portalu | Korzystanie z serwisu | Kontakt w sprawie partnerstwa | Zastrzeżenia prawne

Wszystkie materiały są objęte prawem autorskim. Przedruk, powielanie, dystrybucja lub w innej, jakiejkolwiek formie, przetwarzanie, bez zgody Wydawcy jest zabroniony. Działania wbrew powyższym zapisom skutkują odpowiedzialnością karną wynikającą z prawa autorskiego i praw pokrewnych.
Copyright © 2010-2016 by elektrownia-jadrowa.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.