PGE publikuje raport o stanie prac w spółkach jądrowych za 2012 r.

Do najważniejszych działań projektu jądrowego ubiegłego roku zaliczone zostały: koncepcja postępowania zintegrowanego oraz przygotowania do badań lokalizacyjnych. Raport podaje, że o kontrakt ubiega się 5 firm i wszystkie działania są prowadzone zgodnie z dotychczasowymi założeniami.

Prezes PGE EJ Aleksander Grad, w rozmowie z PAP przyznał, że dużo zostało już w kierunku atomu zrobione, a dotychczasowe rozwiązania dobrze rokują na rzecz podjęcia dalszych decyzji. Zarządzanie projektem zostało maksymalnie sprofesjonalizowane, harmonogram dostosowany do realiów, zaś koszty i ryzyko inwestora ograniczone do minimum.

Efekty dotychczasowej działalności PGE EJ1 zostały także, zdaniem prezesa spółki dobrze ocenione zarówno przez polskie jak i zagraniczne instytucja kontrolne, np. NIK czy Międzynarodową Agencję Energii Atomowej.

Do najważniejszych działań spółki wciąż pozostaje decyzja o przeprowadzeniu postępowania zintegrowanego. Chodzi o proces wyłonienia partnera, który zaoferuje technologię i wykonawstwo projektu, w tym dostawy paliwa, transfer kompetencji i zapewnienia finansowe dla inwestycji. W maju tego roku zakończono drugą rundę tego dialogu i już wiadomo, że do ostatecznej rozgrywki przystąpi pięć konsorcjów. Konieczne będzie jednak nakreślenie warunków biznesowych przyszłej współpracy. Chodzi o kwestie finansowe i ewentualnie wsparcie państwa i to tym kwestiom zostanie poświęcona kolejna runda negocjacji. Co prawda, w 2012 opracowano kilka scenariuszy finansowych, jednak instytucje takie jak banki czy agencje kredytów eksportowych poinformowały interesariuszy, że projekt musi mieć przede wszystkim ekonomiczną przewidywalność by inwestycja była pewna i bezpieczna. Jak podaje raport, nie bez znaczenie będzie wsparcie rządu w tym zakresie. Nadzieje będą także pokładane w stabilnym poparciu politycznym.

Jak na razie, PGE udało się wyłonić wykonawcę badań lokalizacyjnych, firmę Worley Parsons. Firma zaczęła właśnie wdrażać pierwszy etap, tzw. mobilizację do realizacji projektów. Trwają przygotowania do rozpoczęcia badań środowiskowych. Na cele badania zostało zawarte już 19 umów obejmujących 128 ha w Żarnowcu i 500 ha w Choczewie. W toku jest wybór doradcy technicznego – inżyniera kontraktu. Do tego konkursu stanie czterech wykonawców, którzy właśnie otrzymali zaproszenie do składania ofert.

Jak podaje raport, PGE EJ podpisała też umowę z wyłonionym w przetargu wykonawcą na analizy możliwości rozbudowy sieci przesyłowej. Jeśli prace w tym zakresie zostaną zakończone do końca 2014 r. to rozbudowa sieci nastąpi w ciągu kolejnych 9-10 lat. To o trzy lata więcej niż gdyby rozpocząć prace analityczne w momencie złożenia wniosku o warunki przyłączenia do sieci. Tak wydłużony okres czasu zwiększa szanse na terminową realizację tego elementu programu.

PGE prowadziło także dotychczas dialog z gminami. Ten jednak, ograniczał się do działań informacyjnych, adresowanych do mieszkańców. Teraz nacisk ma zostać szczególnie położony na współpracę z uczelniami, Narodowym Centrum Badań Jądrowych i lokalnymi samorządami w zakresie kształcenia kadr.

Przyjęty niedawno przez Ministerstwo Gospodarki projekt Programu Polskiej Energetyki Jądrowej, zakłada wybór lokalizacji i podpisanie kontraktu na wybraną technologię do końca 2016 r., rozpoczęcie budowy w 2019 r. i podłączenie do sieci pierwszego bloku do końca 2024 r.

Źródło: PAP


 

Kalendarz wydarzeń

Mon Tue Wed Thu Fri Sat San
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
O portalu | Korzystanie z serwisu | Kontakt w sprawie partnerstwa | Zastrzeżenia prawne

Wszystkie materiały są objęte prawem autorskim. Przedruk, powielanie, dystrybucja lub w innej, jakiejkolwiek formie, przetwarzanie, bez zgody Wydawcy jest zabroniony. Działania wbrew powyższym zapisom skutkują odpowiedzialnością karną wynikającą z prawa autorskiego i praw pokrewnych.
Copyright © 2010-2016 by elektrownia-jadrowa.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.