PGE rozpoczęła procedurę wyboru doradcy prawnego przy budowie elektrowni jądrowej.

Jak czytamy w ogłoszeniu, PGE Polska Grupa Energetyczna w imieniu własnym i na własną rzecz oraz w imieniu i na rzecz PGE EJ1 wszczęła w trybie negocjacji z ogłoszeniem postępowanie wspólne o udzielenie sektorowego zamówienia publicznego na „Świadczenie usług doradztwa prawnego przy realizacji programu budowy elektrowni jądrowej w Polsce ”.

Przedmiot zamówienia ogłoszonego przez PGE Polską Grupę Energetyczną obejmuje świadczenie kompleksowych usług doradztwa prawnego, związanych z projektem budowy elektrowni jądrowych.

Składają się na nie m.in. opracowanie koncepcji prawnej realizacji projektu obejmującej procedury i postępowanie konieczne dla uzyskania finansowania, dostawy technologii i budowy elektrowni jądrowej, usług wsparcia w zakresie prowadzenia i utrzymania ruchu elektrowni jądrowej, organizacji dostaw paliwa, oraz zarządzania odpadami.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 11 lutego 2015 r. i zostało opublikowane w dniu 14 lutego 2015. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu upływa w dniu 16 marca 2015 r.
 
Źródło: wnp.pl


 

Kalendarz wydarzeń

Mon Tue Wed Thu Fri Sat San
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
O portalu | Korzystanie z serwisu | Kontakt w sprawie partnerstwa | Zastrzeżenia prawne

Wszystkie materiały są objęte prawem autorskim. Przedruk, powielanie, dystrybucja lub w innej, jakiejkolwiek formie, przetwarzanie, bez zgody Wydawcy jest zabroniony. Działania wbrew powyższym zapisom skutkują odpowiedzialnością karną wynikającą z prawa autorskiego i praw pokrewnych.
Copyright © 2010-2016 by elektrownia-jadrowa.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.