PGE wierzy w uruchomienie elektrowni jądrowej w 2020 roku, wnp.pl

Nie ma żadnych twardych przesłanek aby twierdzić, że rok 2020 jako data uruchomienia pierwszej elektrowni jądrowej, jest nierealny – powiedział podczas panelu poświęconego inwestycjom energetycznym na Kongresie Nowego Przemysłu Jacek Cichosz, dyrektor ds. operacyjnych w PGE Energia Jądrowa SA.

Według niego zastrzeżenia dotyczące polskiego programu jądrowego, których złożenie zostało zapowiedziane przez rząd niemiecki, nie wpływają na sam proces inwestycyjny prowadzony przez PGE. - Mamy bowiem do czynienia z konsultacjami i uwagami dotyczącymi całego polskiego programu energetyki jądrowej a nie tego konkretnego projektu. My jako inwestor również będziemy prowadzić analizy oddziaływania na środowisko jak również konsultacje transgraniczne, ale będą one miały miejsce dopiero po wskazaniu konkretnej lokalizacji dla pierwszej elektrowni jądrowej - podkreślił Cichosz. Zapewnił, że PGE już się do tego procesu przygotowuje, gdyż będzie on miał kluczowe znaczenie dla całej inwestycji. 
Przypomniał on także planowany harmonogram prac mających doprowadzić do uruchomienia pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. - W tej chwili jesteśmy praktycznie na finiszu procesu wskazania trzech potencjalnych lokalizacji. Według planu do końca tego roku te trzy lokalizacje zostaną wskazane i wówczas rozpocznie się proces konsultacji społecznych dla tych wskazanych lokalizacji - poinformował. Równolegle prowadzone będą analizy środowiskowe dla tych obszarów, które będą podstawą do przygotowania raportu oddziaływania na środowisko. 
- Do końca tego roku planujemy także rozpocząć proces przetargowy, który wyłoni dostawcę technologii dla reaktora i głównego wykonawcy. Proces ten będzie dosyć długotrwały i zakładamy, że potrwa on około dwóch lat. Do końca roku 2013 chcemy więc mieć wybraną technologię - powiedział. 
Rok 2014 upłynie pod znakiem prac przygotowawczych związanych z jedna wytypowaną lokalizacją, które obejmą przygotowanie terenu czy infrastruktury towarzyszącej. Jednocześnie trwać będzie projektowanie samej elektrowni, która w każdej możliwej lokalizacji wyglądać będzie nieco inaczej. W roku 2015 nastąpi złożenie wszelkich niezbędnych wniosków, w szczególności do Państwowej Agencji Atomistyki, które pozwolą na rozpoczęcie budowy. Sam proces licencjonowania także zajmie Agencji nieco czasu - prawdopodobnie około roku do półtora. W efekcie rozpoczęcie prac budowlanych powinno nastąpić w roku 2016 a rozruch elektrowni w 2020. 
VIII Kongres Nowego Przemysłu, który rozpoczął się dzisiaj w Warszawie, należy do najważniejszych wydarzeń gospodarczych w Polsce. Dyskusje, prowadzone w ramach Kongresu, poświęcone są strategicznym zmianom zachodzącym w polskim sektorze energii, gazu i paliw. Zobaczwięcej informacji z VIII Kongresu Nowego Przemysłu.

Autor: Marcin Szczepański
Źródło: wnp.pl


 

Kalendarz wydarzeń

Mon Tue Wed Thu Fri Sat San
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
O portalu | Korzystanie z serwisu | Kontakt w sprawie partnerstwa | Zastrzeżenia prawne

Wszystkie materiały są objęte prawem autorskim. Przedruk, powielanie, dystrybucja lub w innej, jakiejkolwiek formie, przetwarzanie, bez zgody Wydawcy jest zabroniony. Działania wbrew powyższym zapisom skutkują odpowiedzialnością karną wynikającą z prawa autorskiego i praw pokrewnych.
Copyright © 2010-2016 by elektrownia-jadrowa.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.