Polacy nie boją się elektrowni jądrowej, Dariusz Ciepiela, wnp.pl,

Z badań przeprowadzonych, na zlecenie Państwowej Agencji Atomistyki (PAA) przez Instytut Homo Homini wynika, że powstanie elektrowni jądrowej w Polsce nie wzbudza większych obaw Polaków. Prawie 70 proc. Polaków jest przekonana, że standardy bezpieczeństwa elektrowni jądrowej będą porównywalne, bądź lepsze niż w innych krajach.

 

Instytut Homo Homini zrealizował w październiku 2014 r. badanie opinii publicznej na reprezentatywnej próbie ogólnopolskiej oraz na osobnej próbie reprezentatywnej dla gmin Choczewo, Krokowa i Gniewino. Zarówno w badaniu ogólnopolskim, jak i lokalnym ok 61 proc. respondentów oceniło poczucie swojego zagrożenia wywołanego istnieniem elektrowni jądrowej na mniej niż 5 (w skali od 1 do 10). Wśród głównych obaw, na jakie wskazywali respondenci w kontekście elektrowni jądrowej, wymienić należy obawy o negatywny wpływ elektrowni/promieniowania jonizującego na zdrowie ludzi (27,4 proc. wskazań) oraz obawy o wystąpienie awarii na dużą skalę (23,7 proc.). Respondenci w badaniu prowadzonym w trzech potencjalnych gminach lokalizacyjnych wskazywali również na swoje obawy o spadek atrakcyjności turystycznej regionu (7,6 proc. odpowiedzi).

 

 

- Przeprowadzone badania wskazują na wysokie zaufanie Polaków do standardów bezpieczeństwa przyszłej polskiej elektrowni jądrowej. 68,3 proc. respondentów w badaniu ogólnopolskim oraz 75,9 proc. respondentów w badaniu regionalnym stwierdziło, iż standardy bezpieczeństwa polskiej elektrowni jądrowej będą porównywalne lub wyższe niż w innych krajach. Blisko połowa respondentów w badaniu przeprowadzonym w gminach Choczewo, Krokowa i Gniewino uważa elektrownię jądrową za inwestycję bezpieczniejszą od spalarni śmieci, czy też dużego zakładu przemysłowego - przekonuje PAA. 

 

Przeprowadzone badania wykorzystane zostaną przez Państwową Agencję Atomistyki do prowadzenia działań informacyjnych i edukacyjnych o bezpieczeństwie jądrowym i ochronie radiologicznej. Ich celem jest przekazanie społeczeństwu informacji o zasadach działania niezależnego dozoru jądrowego oraz o metodach kontroli zabezpieczeń w przyszłej polskiej elektrowni jądrowej. 

 

Celem badania zlecanego przez Państwową Agencję Atomistyki, pełniącą w Polsce rolę niezależnego dozoru jądrowego, było zbadanie poczucia bezpieczeństwa lub zagrożenia związanego z planami powstania z Polsce pierwszej elektrowni jądrowej. PAA będzie odpowiadać za nadzór nad bezpieczeństwem elektrowni jądrowej, będzie kontrolować inwestora podczas procesu inwestycyjnego oraz przyszłego operatora elektrowni jądrowej. 

 

Celem badania zleconego przez PAA nie były kwestie związane z poparciem dla budowy elektrowni jądrowej czy sprzeciwu wobec tych planów.

 

Autor: Dariusz Ciepiela

Źródło: WNP.PL

 


 

Kalendarz wydarzeń

Mon Tue Wed Thu Fri Sat San
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
O portalu | Korzystanie z serwisu | Kontakt w sprawie partnerstwa | Zastrzeżenia prawne

Wszystkie materiały są objęte prawem autorskim. Przedruk, powielanie, dystrybucja lub w innej, jakiejkolwiek formie, przetwarzanie, bez zgody Wydawcy jest zabroniony. Działania wbrew powyższym zapisom skutkują odpowiedzialnością karną wynikającą z prawa autorskiego i praw pokrewnych.
Copyright © 2010-2016 by elektrownia-jadrowa.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.