Polska coraz bliżej oficjalnego programu atomowego?

Pod obrady rządowego zespołu ds. energetyki trafi wkrótce powstały w Ministerstwie Gospodarki nowy projekt Programu Polskiej Energetyki Jądrowej – zespół dokona oceny dokumentu – informuje PAP. Resort zadecydował w tym tygodniu o skierowaniu gotowego dokumentu pod obrady, zespołu energetycznego pod przewodnictwem wicepremiera i ministra gospodarki, Janusza Piechocińskiego.

We środę 03.07 PAP zorganizowała debatę nt. perspektyw energii nuklearnej w Polsce. Jednym z zabierających głos w dyskusji był prezes PGE EJ1 Aleksander Grad, który zapewnił, że Polska będzie zdolna stworzyć inwestorom techniczne i ekonomiczne warunki do realizacji prac wokół energii atomowej. PPEJ jasno wskazuje narzędzia wsparcia leżące w gestii Państwa, co stworzy firmom dogodne warunki negocjacji. Inwestor zainteresowany dialogiem będzie musiał jednak podjąć wieloletnie finansowe zobowiązanie. Konkretne propozycje zaangażowania się państwa powinny pojawić się jesienią. Grad przyznał także, że harmonogram oddania do użytku pierwszej elektrowni atomowej jest realny, choć sam terminarz jest napięty i wymaga „żelaznej konsekwencji” po obu stronach: inwestora jak i państwa.


 

Kalendarz wydarzeń

Mon Tue Wed Thu Fri Sat San
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
O portalu | Korzystanie z serwisu | Kontakt w sprawie partnerstwa | Zastrzeżenia prawne

Wszystkie materiały są objęte prawem autorskim. Przedruk, powielanie, dystrybucja lub w innej, jakiejkolwiek formie, przetwarzanie, bez zgody Wydawcy jest zabroniony. Działania wbrew powyższym zapisom skutkują odpowiedzialnością karną wynikającą z prawa autorskiego i praw pokrewnych.
Copyright © 2010-2016 by elektrownia-jadrowa.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.