Polska - Francja: współpraca dozorów jądrowych, wnp.pl

Państwowa Agencja Atomistyki (PAA) podpisała umowę o współpracy z francuskim urzędem bezpieczeństwa jądrowego ASN. Umożliwi ona wymianę informacji i doświadczeń w zakresie licencjonowania obiektów jądrowych w obu krajach - poinformowała PAA.

Państwowa Agencja Atomistyki (PAA) podała, że ze strony polskiej umowę podpisał Janusz Włodarski, prezes Państwowej Agencji Atomistyki, natomiast z francuskiej - André-Claude Lacoste, przewodniczący Komisji ASN.

Francuski urząd bezpieczeństwa jądrowego (fr. Autorité de Sûreté Nucléaire - ASN) jest jednym z największych i najbardziej doświadczonych na świecie. Sprawuje on dozór nad blisko 40% ogólnej liczby reaktorów energetycznych eksploatowanych obecnie na terenie Unii Europejskiej - tj. 58 reaktorami jądrowymi produkującymi większość energii elektrycznej we Francji, jak również instalacjami cyklu paliwowego i kilkoma tysiącami zastosowań źródeł promieniowania jonizującego.

Podpisana umowa umożliwi wymianę informacji pomiędzy PAA a ASN w zakresie dozoru bezpieczeństwa jądrowego, dotyczących m.in. przepisów i procedur, doświadczeń eksploatacyjnych, postępowania z wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi. Ponadto umowa ułatwi współpracę między urzędami w opracowywaniu standardów bezpieczeństwa oraz specyfikacji dozorowych, a także wymianę doświadczeń i praktyk postępowania w ramach seminariów czy w trakcie wspólnych kontroli dozorowych.

W roku 2010 podobną umowę o charakterze ramowym PAA podpisała z amerykańską komisją dozoru jądrowego US NRC (ang. Nuclear Regulatory Commission). Na tej podstawie podpisano następnie i przystąpiono do realizacji porozumień szczegółowych, umożliwiających wdrożenie w Polsce amerykańskich kodów obliczeniowych, modelujących procesy cieplno-przepływowe oraz inne zjawiska fizyczne zachodzące w różnych stanach eksploatacyjnych i awaryjnych elektrowni jądrowej, z ciężkimi awariami włącznie.

Równolegle podjęto wstępne kroki w celu podpisania umowy o współpracy z urzędem dozoru jądrowego Republiki Korei. Proces ten, który uległ pewnemu opóźnieniu ze względu na reorganizację koreańskiego dozoru jądrowego, podjętą w wyniku analizy lekcji awarii w elektrowni jądrowej w Fukushimie, będzie kontynuowany.

 Autor: Ireneusz Chojnacki
Źródło: wnp.pl


 

Kalendarz wydarzeń

Mon Tue Wed Thu Fri Sat San
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
O portalu | Korzystanie z serwisu | Kontakt w sprawie partnerstwa | Zastrzeżenia prawne

Wszystkie materiały są objęte prawem autorskim. Przedruk, powielanie, dystrybucja lub w innej, jakiejkolwiek formie, przetwarzanie, bez zgody Wydawcy jest zabroniony. Działania wbrew powyższym zapisom skutkują odpowiedzialnością karną wynikającą z prawa autorskiego i praw pokrewnych.
Copyright © 2010-2016 by elektrownia-jadrowa.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.