Polska jest gotowa na wdrożenie energetyki jądrowej?

Konferencja EUROPOWER to wydarzenie, które od kilkunastu lat skupia w jednym miejscu prezesów, członków zarządów, dyrektorów koncernów oraz grup energetyczno-paliwowych, elektrowni, elektrociepłowni, przedsiębiorstw sieciowych oraz firm świadczących usługi dla podmiotów branży energetycznej.

 

Spotkanie to jest miejscem wymiany wiedzy i doświadczeń ekspertów sektora energetyczno-paliwowego oraz administracji centralnej. Konferencja EUROPOWER jest efektywną platformą dialogu dotyczącego rozwoju rynków na różnych płaszczyznach. Uczestnicy tego wydarzenia mają okazję do rozmowy o najistotniejszych zmianach zachodzących na rynku, analizy nowych trendów oraz wspólnego poszukiwania modeli biznesowych, pozwalających na realizację przyjętych wcześniej strategii.

Zakres tematyczny Konferencji współtworzony jest przez Radę Programową, w skład której wchodzą prezesi, dyrektorzy oraz eksperci reprezentujący kluczowe firmy i instytucje sektora paliwowo-energetycznego. Podczas tegorocznej, 18. już edycji Konferencji, Rada Programowa wprowadza nową formułę jej przebiegu. Nowatorstwo to polega na przedstawieniu holistycznego spojrzenia na energetykę i zaprezentowanie jej w kontekście determinujących ją argumentów, jakimi są społeczeństwo i gospodarka.

 

Zagadnieniami, którym poświęcona będzie tegoroczna Konferencja, będą :

  • Efektywny model makroekonomiczny dla polskiej gospodarki energetycznej,
  • Nowoczesny klient na rynku energii i jego oczekiwania pod adresem energetyki,
  • Konkurencja na rynku gazu – możliwości i ograniczenia, prawdopodobne scenariusze rozwoju,
  • Polityka energetyczna – jak realizować jej cele przy posiadanych zasobach i narzędziach?
  • Przejście od gospodarki opartej na tradycyjnych źródłach energii do zielonej energii – główne wyzwania i kierunki rozwoju.

Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objęli m.in.:

  • Pan Marek Woszczyk – Prezes Urzędu Regulacji Energetyki,
  • Pan Janusz Piechociński – Wicepremier, Minister Gospodarki,
  • Pan Włodzimierz Karpiński – Minister, Ministerstwo Skarbu Państwa.
  • Pan Andrzej Czerwiński – Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki,
  • Pan Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego.

Szczegółowy Program Konferencji oraz inne informacje, na temat tego wydarzenia znajdą Państwo na stronie internetowej: www.konferencjaeuropower.pl.


 

Kalendarz wydarzeń

Mon Tue Wed Thu Fri Sat San
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
O portalu | Korzystanie z serwisu | Kontakt w sprawie partnerstwa | Zastrzeżenia prawne

Wszystkie materiały są objęte prawem autorskim. Przedruk, powielanie, dystrybucja lub w innej, jakiejkolwiek formie, przetwarzanie, bez zgody Wydawcy jest zabroniony. Działania wbrew powyższym zapisom skutkują odpowiedzialnością karną wynikającą z prawa autorskiego i praw pokrewnych.
Copyright © 2010-2016 by elektrownia-jadrowa.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.