Polska nie będzie miała trudności z programem jądrowym, wnp.pl.

Polska posiada już kompetencje w obszarze energetyki konwencjonalnej, systemów i technologii, obsłudze elektrowni i z nich może czerpać przy projekcie budowy i eksploatacji elektrowni jądrowej - mówi Ash Townes, dyrektor jednostki biznesowej w AMEC*.

AMEC planuje wziąć udział w przetargu spółki PGE EJ 1 na doradcę technicznego. Jakie są zadania doradcy technicznego w procesie przygotowań i budowy elektrowni jądrowej?

- Ze zrozumiałych względów wolałbym nie wypowiadać się na temat tego lub innego przetargu, w którym AMEC obecnie bierze udział. Zakres obowiązków doradcy technicznego może się znacznie różnić w zależności od posiadanych przez inwestora kompetencji i zdolności, wybranej strategii przetargowej związanej z pozyskaniem nowej elektrowni jądrowej, a także statusu projektu (np. przed lub po wyborze technologii reaktora).

AMEC już wielokrotnie świadczył usługi podobne do tych, na które toczy się postępowanie przetargowe w polskim konkursie, na przykład pełniąc strategiczną funkcję odpowiednika doradcy technicznego przy deweloperze lub wykonawcy podczas budowy każdej komercyjnej elektrowni jądrowej w Wielkiej Brytanii.

Polska nie ma doświadczeń w budowie i eksploatacji elektrowni jądrowej. O ile budowa elektrowni jądrowej w takim kraju jest trudniejsza niż w kraju posiadającym już elektrownie jądrowe?

- Aspekt jądrowy inwestycji, czyli standardowo jądrowy system dostarczania pary (NSSS) i wyposażenie związane z paliwem i odpadami, to tylko część tego, co jest w istocie dużym przemysłowym projektem infrastrukturalnym. Polska posiada już kompetencje w obszarze energetyki konwencjonalnej, systemów i technologii (np. z generatorami turbin, w przesyle i dystrybucji energii itp.), obsłudze elektrowni i z nich może czerpać przy nowym projekcie. Nowoczesne elektrownie jądrowe są projektowane tak, aby zapewnić najwyższy poziom konwencjonalnego i radiologicznego bezpieczeństwa podczas budowy i eksploatacji, posiadają też doskonałe procedury dotyczące ergonomii i utrzymania.

Ponadto, w wielu krajach z istniejącą już infrastrukturą jądrową, pod koniec XX i na początku XXI wieku, wstrzymano inwestycje w nowe jednostki i kraje te straciły niektóre kompetencje w budownictwie jądrowym. Polska nie będzie w gorszej sytuacji niż większość krajów.

Zważywszy na renesans nowych projektów jądrowych we Francji, Wielkiej Brytanii, Finlandii i innych krajach, te kompetencje i możliwości obecnie trudno dostępne w Polsce, mogą być przekazywane w ramach współpracy międzynarodowej. AMEC pokazał, jak tego dokonać, gdy wspierał firmę Ontario Power and Gas (OPG) podczas niedawnego ponownego uruchomienia elektrowni jądrowej Bruce w Kanadzie, wyłączonej w 1998 r. Był to jeden z największych i najbardziej wymagających projektów inżynieryjnych, jakie odbyły się w Ameryce Północnej.

Projekt ponownego uruchomienia wymagał od AMEC stworzenia zespołu złożonego z ponad 500 specjalistów doświadczonych w zakresie bezpieczeństwa jądrowego, inżynierii i zarządzania projektami w dużych, złożonych inwestycjach, co doprowadziło do skutecznego przywrócenia dawnej świetności tej kanadyjskiej elektrowni jądrowej.

Co jest najważniejsze przy wyborze dostawcy technologii jądrowej: wielkość reaktora, cena za 1 MW mocy zainstalowanej, spodziewany koszt produkcji energii czy też kwestie bezpieczeństwa?

- Wszystkie te czynniki są ważne, jak również inne aspekty, takie jak lokalizacja elektrowni jądrowej, jej spodziewany okres eksploatacji, jak i dotychczasowe doświadczenia z wybraną technologią w istniejących elektrowniach. Najważniejszą rzeczą jest wykonanie obiektywnej analizy wielu czynników decyzyjnych (tzw. multi-attribute decision analysis, MADA) procesu, który gromadzi wszystkie możliwe opcje, odpowiednie kryteria oceny i współczynniki stanowiące podstawę podejmowania decyzji.

AMEC jest neutralny w zakresie wyboru technologii (tzn. nie jest związany z żadnym dostawcą technologii), a jednocześnie ma doświadczenie i niezbędną specjalistyczną wiedzę na temat wszystkich najpopularniejszych technologii reaktorów proponowanych w przetargach. Jesteśmy w stanie zapewnić całkowicie niezależne doradztwo, zarówno z punktu widzenia technicznego i handlowego. Posiadamy teżsystemy, wypracowane procesy i ekspertów MADA, co ułatwia proces selekcji.

W UE tylko kilka państw zamierza budować nowe elektrownie jądrowe. Czy UE znajdzie się na peryferiach przemysłu jądrowego, którego centrum przeniesie się do Azji?

- Wiele krajów UE ma silną tradycję rozwijania technologii i maksymalizacji korzyści płynących z energetyki jądrowej. Ponadto, duża liczba zlokalizowanych w UE organizacji komercyjnych, z których wiele wywodzi się z przemysłu jądrowego, inwestuje, aby uzyskać korzyści handlowe z międzynarodowego renesansu energetyki jądrowej. Oczywiście, Chiny są w znaczącym stopniu liderem w zakresie ambitnego programu rozwoju energetyki jądrowej. Zadaniem takiego podejścia jest wsparcie dla szybkiego wzrostu gospodarczego. W rzeczywistości takie projekty są skoncentrowane na logistycznej i komercyjnej optymalizacji, co zawsze będzie oznaczało potrzebę zapewnienia olbrzymiej ilości sprzętu, głównych komponentów i nakładów pracy na miejscu.

Autor: Dariusz Ciepiela
Źródło: WNP.PL


 

Kalendarz wydarzeń

Mon Tue Wed Thu Fri Sat San
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
O portalu | Korzystanie z serwisu | Kontakt w sprawie partnerstwa | Zastrzeżenia prawne

Wszystkie materiały są objęte prawem autorskim. Przedruk, powielanie, dystrybucja lub w innej, jakiejkolwiek formie, przetwarzanie, bez zgody Wydawcy jest zabroniony. Działania wbrew powyższym zapisom skutkują odpowiedzialnością karną wynikającą z prawa autorskiego i praw pokrewnych.
Copyright © 2010-2016 by elektrownia-jadrowa.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.